Sant nasyonal pou egalite transganr

Sant Nasyonal pou Egalite transsexual se dirijan òganizasyon defans jistis sosyal nan peyi a ki genyen chanjman pou sove lavi moun transganr nan peyi a

Imigran LGBT nan Long Island

Imigran LGBT nan Long Island kreye yon espas ki an sekirite pou imigran LGBT ak alye yo eksprime tèt yo ak angaje yo nan diskisyon sou pwoblèm ki gen rapò ak myriad idantite entèseksyon nan kominote sa a nan konte Nassau ak Suffolk

LITAC - Kowalisyon Pledwaye Transgèn Long Island: 

Sèvis Lwa Nassau / Suffolk

Kominote kont rayi

Yon kowalisyon divès ede konekte moun ak òganizasyon ki afekte pa rayi ensidan ak resous legal ak sèvis sosyal.