Pale sou Sèks (TAG)

Pale sou Sèks

Ou dwe aksepte pou ki moun ou
se ak ki moun ou pa ye.

  1. Eksplore idantite sèks ou
    san jijman.
  2. Eksprime san pè, ki sèks
    vle di pou ou ak sosyete a.
  3. Aprann fason pou fè fas ak estrès.
Yon gwoup ki bay sipò
pou moun
AGES 13-19

Jedi
6-7pm

atravè Telesante