• Liaison nan pwatrin - Gen kèk moun ki ka panse sou itilize yon lyan pwatrin yo plati pwatrin lan epi vin pi alèz ak kò yo. Gade lyen ki anba a pou w aprann kèk bagay enpòtan pou w sonje si w ap konsidere obligatwa
  • Konsèy pou soti
  • AFIME - Rekonèt wòl trè enpòtan ke fanmi jwe nan lavi moun madivin, masisi, biseksyèl, ak transganr (LGBT), yon kantite sikològ te fòme AFFIRM: Sikològ ki afime fanmi madivin, masisi, biseksyèl, ak transganr yo. 
Dènye Mizajou
06/24/2022