Nan espò, ekip yo gen difikilte pou estrateji. Nan Stony Brook Inivèsite Lopital, ekip swen nou yo gen huddles, tou. Nan SBUH nou gen de fòm sekirite Huddles: Youn nan fèt chak jou, de fwa nan yon jounen, sa a "Inite ki baze sou sekirite anbrase" la.  

Objektif Inite ki baze sou Sekirite Huddles yo se pou ogmante konsyans sekirite nan mitan anplwaye nou an pou anseye devan-liy ak pou idantifye fason pou ede asire mezi sekirite yo an plas nan tout tan pou tout pasyan nou yo. 

Chak manm nan chak ekip swen nan Stony Brook University Hospital, kèlkeswa chanjman yo ap travay, li responsab pou byennèt chak pasyan nan chak inite. Si li diskite sou pwoblèm ekipman, yon pwoblèm medikaman, kondisyon espesyal vizitè, oswa ki pasyan yo nan alèt pou tonbe, anplwaye retrèt nou yo ak lidèchip retrèt itilize enfòmasyon pou planifye entèvansyon pou ogmante sekirite pou pasyan nou yo. Chak èdtan 12, ekip la rasanble ansanm pou koute, aprann, ak bay solisyon enkyetid espesifik ak pwoblèm ke yo te idantifye. Leson yo aprann nan sekirite sa yo sekirite yo se lè sa a anrejistre ak revize nan reyinyon ekip chak semèn. Se jis youn nan plizyè fason nou sèvi kòm defansè sekirite pou pasyan nou yo. 

Nou menm tou nou fè chak jou Laden Sekirite Laden. Sa yo se minit 15 leve reyinyon nan lidè lopital yo ak manm ekip kle ki fèt pou ogmante konsyantizasyon nan pwoblèm sekirite. Yo rive Lendi jiska Vandredi nan 8: 45 nan maten an. Yon modèl preskri itilize pou ede rapòte epi kenbe reyinyon an nan limit tan minit 15.

Nou fè rapò sou twa kategori pwoblèm: Yon gade dèyè nan dènye èdtan 24 yo pou rapòte nenpòt pwoblèm sekirite oswa kalite, gade nan pwochen èdtan yo 24 pou nenpòt ki pwoblèm antisipe, ak yon rapò sou swiv moute sou pwoblèm anvan idantifye yo.

Fowòm sa a pèmèt nou "kòmanse revèy la" sou fiks pou pwoblèm sekirite defini, oswa "sispann revèy la" pou anpeche erè yo.

Konsantre a se sou sekirite pasyan ak sekirite anplwaye yo. Pwosesis la trè estriktire pèmèt nou konsantre sou pwoblèm sistemik, dirèk swivi ak responsabilite kondwi. Objektif la se kreye gwo fyab ki gen rapò ak sekirite.