Vantilasyon ki asosye Nemoni Prevansyon

Vantilasyon asosye nemoni (VAP) se yon nemoni bakteri ki ka devlope nan yon pasyan ki te sou vantilasyon mekanik pou èdtan 48 oswa plis. Sa a kapab konplikasyon nan vantilasyon vant ka evite pa swiv rekòmandasyon sekirite pasyan ki etabli pa la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC).  

Anplwaye retrèt nan Stony Brook University Hospital jwe yon wòl enpòtan nan diminye ak anpeche VAP nan pasyan nou yo. Enfimyè nou yo regilyèman antrene pou yo konnen ki jan VAP rive epi ki estrateji ak teknik entèvansyon yo rekòmande pou anpeche VAP. Paske konfòmite enpòtan pou siksè fòmasyon nou nan Stony Brook University Hospital, nou itilize dra chak jou pou kontwole dosye konfòmite avèk pakèt VAP yo. Nan fè sa, nou diminye potansyèl pou konplikasyon medikal ak amelyore rezilta pandan y ap asire sekirite pasyan an.