Yon liy santral, oswa katetè venn santral (CVC), se yon tib mete nan yon venn gwo nan kou, nan pwatrin, oswa nan lenn ki itilize pou administre medikaman oswa likid, jwenn tès san, epi pou yo jwenn mezi kadyovaskilè. CVC yo souvan itilize pou pasyan malad ki malad nan inite swen entansif (ICUs). Siveyans apwopriye ak retire tanporè nesesè pou anpeche konplikasyon akòz enfeksyon. Nan SBUH, ekip ICU nou yo travay alantou revèy la pou anpeche danje enfeksyon risk liy santral ki ka gen enpak sou sekirite pasyan an. 

Ekip ICU nou an revize chak sitiyasyon medikal chak pasyan an sou yon baz chak jou pou detèmine si gen bezwen pou kontinye yon CVC. Antrene pou swiv pi bon mezi sekirite pratik pasyan ki endike pa la Enstiti pou amelyorasyon swen sante (IHI), manm ekip ICU nou yo konnen ke yo ta dwe retire yon CVC pi vit ke posib. Enfimyè ICU nou yo ak anplwaye medikal yo dwe mete tout kò pwoteksyon, sèvi ak teknik esterilizasyon apwopriye, epi suiv yon lis detaye sou mezi sekirite, pou mete CVC yo. Pa siveyans konfòmite liy santral ak kontinyèlman diskite sou fason yo amelyore rezilta nan ICU nou an, nou asire ke sekirite pasyan rete santral nan konsantre nou an.