Dè milyon de lavi yo pèdi chak ane lè ekip swen lopital yo manke siy avètisman yo epi yo pa reponn byen vit ase nan kondisyon rapidman deteryorasyon yon pasyan an. Pou ede trape pasyan yo anvan kondisyon yo rive nan yon "kòd ble" estati, lè admisyon nan ICU a vin nesesè, Komisyon an Joint egzije pou lopital yo gen yon pwosesis pou rekonèt ak reponn a chanjman nan kondisyon yon pasyan an. Youn nan fason pou fè sa se lè li bay yon Ekip Repons Rapid (ke yo rele tou yon ekip ijans medikal). 

Ekip Repons Rapid nan Stony Brook University Hospital sipleman abityèl swen medikal pou amelyore sekirite ak byennèt pasyan nou yo. Nan kèk minit ke yo te rele, ekip nou an nan ekspè swen kritik rive nan kabann nan pasyan nan evalye sitiyasyon an, bay entansif siveyans, epi eseye ranvèse deteryorasyon yon pasyan an nan devlope yon plan tretman. Ekip Repons Rapid nou an, ki te dirije pa yon pratikan enfimye swen kritik, pa pran swen sou pasyan an, men olye, fasilite pwosesis la pou jwenn yon pi wo nivo swen lè sa nesesè. 

Ki moun ki ka rele Ekip Repons Rapid? Yon enfimyè kabann, yon doktè, yon manm fanmi, oswa nenpòt moun ki ale nan chanm pasyan an epi li santi ke "yon bagay pa sanble bon." Pou kontwole ak evalye efikasite Ekip Repons Rapid nou an, done konsènan konpòtman repons chak manm ekip la se kolekte epi analize regilyèman. Pi rapid nou vin nan repons nou nan sitiyasyon sa yo, pi pre a nou vin jwenn li dwa tout tan tout tan an, ak reyalize objektif nou nan vin yon òganizasyon fyab segondè (HRO).