Nou sètènman pa vle pasyan nou yo jwenn enfeksyon oswa Drugganis Multi Dwòg ki reziste (MDRO) kòm yon rezilta nan tretman yo oswa rete nan Stony Brook University Hospital. Se konsa, pou sekirite yo, nou ak anpil atansyon kontwole ak tandans aktivite swen pasyan ak enfeksyon ki rive nan chak inite, chak jou, pandan y ap edike ak bay fòmasyon kontinyèl nan ekip nou yo nan dènye a, rekòmande pi bon pratik pou chak travay pasyan-swen yo fè. Nou rankontre tou regilyèman pou diskite sou rezilta nou yo, bay fidbak kontinyèl, epi fè rekòmandasyon pou anpeche enfeksyon rive ak gaye. 

 Stony Brook University Hospital se yon manm aktif, patisipan nan Enstiti pou amelyorasyon swen sante (IHI) epi swiv apwòch IHI apwopo pou bay swen ki an sekirite. Angajman nou an egzije tou pou SBUH konfòme ak plizyè direktiv etabli pa la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) osi byen ke plizyè òganizasyon pwofesyonèl. Kominikasyon se kle pou reyalize sa a ak konpreyansyon kouman konsekans aksyon nou yo ka seryezman ak pozitivman enpak sou pasyan sekirite. 

Lidèchip chak inite a monitè konfòmite lè l sèvi avèk lis ak zouti ke manm ekip yo tout abitye ak yo dwe swiv 24 / 7. Pwotokòl apwopriye, pwosedi, ak teknik pou tout aktivite swen pasyan yo byen klè eple pou ekip la epi kouvri tout bagay soti nan bon men ijyèn ak lapwòpte nan anviwònman an netwaye enstriman, dezenfeksyon, ak esterilizasyon ak kenbe teknik aseptik ak esteril pou pwosedi pwogrese. Fòmasyon kontinyèl tou bay jan sa nesesè. Apwòch sa a ki gen anpil difikilte bay ekip nou yo avèk konsèy pou fè tout bon e tout tan ap kontinye favorize enpak sou nivo konfòmite yo pandan nap kontinye vwayaj nou an pou yon òganizasyon fyab (HRO).