FE VWA OU TANDE
Fòme avni swen sante pou kominote LGBTQ + nan Long Island
1,218
SONDAJ YO PRAN

Sondaj sa a fèmen kounye a. Paj sa a te achiv pou rezon referans.

Gade rezilta sondaj yo isit la >

Sondaj bòn tè sa a se premye nan kalite li yo sou Long Island. Andose pa plis pase 20 patnè ki sipòte sante ak byennèt nan kominote a LGBTQ +, sondaj sa a ki gen laj 18+ ap bay done vital pou gide livrezon sèvis swen sante nan yon sansib, san danje, respè fason.

Sondaj la pral bay enfòmasyon kritik ki nesesè pa founisè swen sante, founisè sèvis sosyal, ofisyèl gouvènman yo ak anplwaye sante piblik yo elaji ofrann sèvis ak sèvi kòm defansè efikas pou moun LGBTQ +.

Si ou se yon madivin, masisi, biseksyèl, transganr oswa kèrye / kesyone (LGBTQ +) granmoun (laj 18+) k ap viv oswa ale lekòl nan Nassau oswa Konte Suffolk, epi ou pa te pran sondaj la ankò, tanpri pran sondaj la kounye a.

Sondaj la se anonim, ki disponib nan tou de angle ak panyòl, epi yo ta dwe pran pa plis pase 15-20 minit ranpli.

Pou ede nou jwenn repons kòm anpil ke posib, tanpri pataje lyen sondaj la ak zanmi ki kalifye ou yo ak kòlèg li yo epi ankouraje yo fè menm bagay la. Sondaj sa a ap louvri sèlman pou yon kantite tan limite, kidonk tanpri pa manke opòtinite inik sa a.

Mèsi a tout moun ki patisipe nan efò sa a pou amelyore sante ak byennèt rezidan LGBTQ + nan Long Island. Nou gade pou pi devan pou pataje yon rezime rezilta nou yo yon fwa travay nou an fini.

Kesyon moun poze souvan

Enprime yon feyè

Pou tradiksyon Panyòl nan paj sa a, klike isit la: es.stonybrookmedicine.edu/LGBTQ/survey

Pou tradiksyon angle paj sa a, klike la a: stonybrookmedicine.edu/LGBTQ/survey

Dènye Mizajou
10/18/2022