Paran timoun transganr ak divès kalite sèks

Gwoup Sipò Edikasyon 14 semèn

Objektif gwoup GRATIS sa a se pou ofri materyèl edikatif ak sipò pou paran, moun k ap bay swen yo, ak lòt manm fanmi adilt timoun transganr, ki pa binè, ak/oswa lòt timoun ki gen diferan sèks. Gwoup la pral ofri espas pou diskisyon gratis kote manm yo ka koute youn lòt epi resevwa sipò kanmarad.

Aprann plis sou sijè sa yo:

  • Navige konpleksite fizik, mantal, ak sosyal divèsite sèks yo, sitou lè li gen rapò ak fanmi an.
  • Sipòte, senpati, ak prezan ak pitit ou atravè defi sosyal ki genyen nan sèks yo.
  • Eksplore divès kalite sèvis afime sèks, kisa yo ye, ak fason pou jwenn aksè nan yo.

Pou w enskri, rele Mind Body Clinical Research Center nan 631-632-8657

Mind Klinik Sant Rechèch nan klinik
Putnam Hall, South Campus,
Stony Brook, NY ........................................................................
(631) 632-8657 https://neuro.stonybrookmedicine.edu/centers/mind-body

Dènye Mizajou
08/26/2022