Sèvis Sipò pou

 

Bank san

Bezwen pou san ak plakèt se yon sèl konstan lokalman ak nasyonalman. Lè ou bay san, kado presye ou yo bay dirèkteman nan yon pasyan ki nan bezwen. Nou akeyi manm yo nan kominote a yo vin donatè epi yo trè rekonesan anvè tout anplwaye nou yo, zanmi nan kominote a, ak elèv ki ede Bank san nou an.

Chaplaincy / Swen espirityèl

Stony Brook Chaplains se manm nan ekip swen medikal la. Konsyans de diyite chak moun, chaplèn bay sipò espirityèl ak emosyonèl pou pasyan yo, fanmi yo, anplwaye lopital yo, elèv yo ak fakilte.

Pwogram Lavi Timoun

Nan Stony Brook Medsin, objektif nou se fè pitit ou santi li konfòtab ak pran swen pandan lopitalizasyon. Pwogram Timoun Lavi nou an ka ede diminye estrès pasyan pedyatrik yo ak fanmi yo ka fè eksperyans lè yo te fè fas ak maladi, pwosedi medikal, ak anviwonnman abitye.

Lopital Oksilyè

Pou plis pase ane 25, Stony Brook Inivèsite Lopital Inivèsite a sipòte lopital la nan bay swen medikal eksepsyonèl pou tout pasyan li yo.

Sèvis Lang

Entèprèt asisstant lang - ki disponib sou sit ak kòm byen ke nan Pasifik entèprèt - yo kalifye nan lang siy ak lang etranje epi yo disponib pou ede pasyan ki gen kominikasyon sou pwoblèm ki gen rapò ak sante. Sèvis sa yo ka jwenn aksè nan enfimyè yo nan anplwaye yo, tablo lopital la oswa Depatman Defans Pasyan an.

Pasyan Advocacy

Nou pwomèt pou yon ekstansyon pou tout efò pou fè pasyan yo ak fanmi yo fè eksperyans nan Stony Brook Medicine kòm konfòtab ak satisfè ke posib. Depatman Pasyan Advocacy anplwaye pa reprezantan pasyan ki disponib pou ede avèk zafè entène lopital, reponn kesyon, koute sijesyon, opinyon ak adrese anpil bezwen medikal. 

Travay sosyal

Nou reyalize ke pasyan nou yo ak fanmi yo yo souvan fè fas ak desizyon nouvo. Inivèsite Lopital ofri plan egzeyat gratis pou ede reponn nenpòt kesyon sou sijè tankou vi ak sitiyasyon finansye.

Stony Brook Stitchers

Stony Brook Stitchers yo se manm fakilte a, anplwaye yo, elèv yo ak zanmi Stony Brook University ak Stony Brook Medicine. Manm yo volontè tan yo, enèji yo ak kreyativite yo kreye men-fè atik pou moun ki nan bezwen fizik, emosyonèl oswa espirityèl isit la nan kominote a Inivèsite Stony Brook.

Fon solèy la

Fon Sunrise nan Stony Brook te fonde nan 1999 pa Susan Shiebler ak Maureen Brennan ki gen timoun yo te trete pou kansè nan Stony Brook University Hospital. Yo te etabli fon an pou ogmante konesans sou kansè timoun ak pou ranmanse lajan pou pwojè espesifik ki gen ladan yon sant relèv, yon pleroum, sèvis sipò pwolonje, enstalasyon ak pwogram ki satisfè bezwen k ap grandi fanmi nou yo, ak rechèch enpòtan nan kòz ak tretman nan anfans kansè.

Sivivan ak Swen Sipò pou

Se Siviv ak Sèvis Swen Sipò (SOS) ki bay medikaman palyatif. Rele pou yon konsilte lè yon pasyan gen maladi avanse ki limite lavi, tankou kansè, COPD, ESRD, CHF, oswa demans.