Gwoup sipò pou pasyan ak moun kap bay swen

Stony Brook Medsin ofri yon pakèt pwogram sipò / edikasyonèl / fizik pou pasyan, manm fanmi, ak anplwaye yo. Tout pwogram yo gratis, men yo mande pou anrejistreman. Gwoup sipò kansè gen ladan prezantasyon pa anplwaye medikal kòm byen ke yon chans yo kominike avèk lòt moun ki fè fas a yon dyagnostik kansè. Aktivite edikasyonèl ak fizik nou yo fèt avèk pasyan ak bezwen yo kòm konsantrasyon prensipal la. Rele (631) 444-4000 pou enfòmasyon sou nenpòt nan pwogram nou an oswa kontakte Koòdonatè Kominotè Kominotè Kominotè nou an nan (631) 638-0004 pou gwoup sipò kansè nou yo.

AS Asistans Gwoup
Satisfè: MWEN MWEN nan mwa a
Tan: 6-8 pm
Mete: 181 North Belle Mead Road, Suite 5, East Setauket
Rele: (631) 444-4623


Alzheimer Maladi Swen Sante Gwoup
Edikasyon ak sipò pou moun kap bay swen nan moun ki gen alzayme a oswa yon demans ki gen rapò
Rankontre: Chak Jedi
Tan: 1 pm
Mete: Kris la Legliz United Methodist, Port Jefferson Station
Rele: (631) 632 3160-


Amputee gwoup sipò
Ouvè pou nenpòt moun ki sibi oswa ki prevwa yon anpitasyon (fanmi ak moun k ap bay swen yo akeyi). Rankontre lòt moun ki gen eksperyans menm jan an epi diskite sou defi ak sitiyasyon lavi chak jou.
Tan: Dezyèm Madi chak mwa. 

Kote:

Stony Brook Southampton Lopital
240 Meeting House Lane, Southampton, NY
Sant Ansèyman, Twazyèm Etaj
Lè: 11:30AM

Stony Brook University Hospital
101 Nicolls Road, Stony Brook
Sal Konferans Lobby, Nivo 5
Tan: 4:00 PM

Enskripsyon obligatwa
Pou plis enfòmasyon, rele: (631) 444-2041


Gwoup Sipò Bereavement
Louvri nan tout pasyan, manm fanmi ak anplwaye ki te pèdi yon moun ou renmen
Ranje endividyèlman ak chaplain
Rele: (631) 444 4000-


Bay tete gwoup sipò 
Yon chak semèn jwenn-ansanm nan manman bay tete ak ti bebe. Antre nan pataje, oswa jis koute, defi lòt manman yo ak kè kontan nan bay tete. Jwenn repons a kesyon ou yo: ki jan mwen fè konnen si ti bebe mwen an ap resevwa ase lèt? Ki sa ki sou ponpe ak retounen nan travay? Chache konnen ke ou pa poukont ou! Sesyon yo fasilite pa Konsèy Entènasyonal sètifye Laktasyon Konsiltan (IBCLCs) oswa sètifye Konseye bay tete (CBCs). Limyè rafrechisman yo te sèvi. Pa gen enskripsyon ki nesesè.
Rankontre: Chak Lendi
Tan: 6: 30 rive 8 pm
Mete: 6 Teknoloji Drive, E. Setauket 
Pa gen enskripsyon nesesè. Pou kesyon rele Keri nan (631) 444-7650.
Swiv nou sou Facebook nan Stony Brook Tete Sipò Gwoup


Gwoup Sipò timè sèvo
* Reyinyon yo aktyèlman ap fèt nòmalman

Satisfè kritè kalifikasyon: 3yèm Mèkredi, Bi-chak mwa
Tan: 6:30 pm- 7:30 pm
Kontak: Erin Harabes, LMHC
Rele: (631) 444-3448
Imèl: erin.harabes@stonybrookmedicine.edu


Carol M. Baldwin-Tete Kansè Edikasyon / Gwoup Sipò
Jwenn ansanm ak lòt fanm ki te dyagnostike ak kansè nan tete Aprann plis bagay sou jere maladi sa a ak pataje eksperyans pèsonèl. Edikasyon & sipò pou pasyan kansè nan tete.
Rankontre: Mèkredi nan mwa a
Tan: 7 pm
Mete: Holiday Inn Express - 3131 Nesconset Highway (Route 347), Stony Brook, NY
Rele: Paulet nan (631) 638-7783 oswa Mari nan (631) 444-1354.


Oryantasyon chimyoterapi
Tout sa ou bezwen konnen sou chimyoterapi. Pasyan yo ak yon sèl manm fanmi ka ale.
Satisfè: Varyè chak semèn
Tan: Jou / aswè
Mete: Kansè Sant Konferans Sal
Rele: (631) 444 4000-


Kolorektal kansè siviv ak Gwoup sipò
Pou pasyan ki fèk dyagnostike ak kolon oswa kansè nan rèktal, osi byen ke moun ki nan tretman ak moun ki te konplete tretman.
Rankontre: 4th Lendi nan mwa a
Tan: 6 pm
Mete: Kansè Sant 
Rele: (631) 444 4000-


Lès Long Island Brain Aneurysm Gwoup sipò
Gwoup sipò sa a ofri diskisyon gwoup ak konferans edikatif pou sivivan, manm fanmi ak moun kap bay swen nan pasyan yo rekipere nan emoraji subarachnoid, tretman aneurism ak AVM.
Satisfè: Chak mwa
Tan: 6-7: 30 pm
Mete: Stony Brook Inivèsite Lobby Konferans Sal Konferans
Tanpri kontakte Dawn Madigan pou dat reyinyon nan (631) 444-8121, oswa Dawn.Madigan@stonybrookmedicine.edu


Epilepsi Gwoup Sipò pou
Reyinyon yo te fèt nòmalman
Pataje eksperyans ou, fè rezo epi sipòte youn lòt. Gwoup la dirije pa yon doktè rezidan newoloji ki soti nan Stony Brook Medicine, epi chak sesyon se sitou dirije patisipan yo. Gratis. Ouvè pou tout pasyan yo ak manm fanmi yo.
Rankontre: 1st Jedi nan mwa a
Tan: 6: 30-7: 30 pm
Kote: Via Microsoft® TEAMS
Rele: (631) 444-8119 pou anrejistre


KADO pou timoun (bay enspirasyon, goumen ansanm)
Sipò, edikasyon, k ap pran swen ak pataje pou timoun ki gen laj 6 pou 17 ki gen paran / moun k ap okipe yo te dyagnostike ak kansè.
Rankontre: 1st Jedi nan mwa a
Tan: 6 pm
Mete: Kansè Sant Konferans Sal
Rele: (631) 444 4000-


Gwknoloji Nkoloji Gwoup Sipò
Sipò ak edikasyon pou pasyan ki gen kansè GYN.
Satisfè: Denye Madi nan mwa a
Tan: 7 pm
Mete: Kansè Sant 
Rele: (631) 444 3442-


Head ak Neck Gwoup Sipò - SPOHNC NY / Stony Brook
Sipò pou moun ki gen kansè, tèt, ak kou, SPOHNC se yon òganizasyon nasyonal ak chapit 90 atravè peyi Etazini. Òganizasyon an ofri sipò ak enfòmasyon bay pasyan dyagnostike ak yon varyete de kansè nan bouch, gòj, tèt ak kou. Manm fanmi ak zanmi yo akeyi yo ale nan reyinyon yo.
Tanpri kontakte Dennis Staropoli nan (631) 682-7103 pou dat ak lè reyinyon.


Gwoup Sipò Maladi Huntington lan
* Reyinyon yo aktyèlman ap fèt nòmalman

Satisfè: 3yèm Jedi nan mwa a
Tan: 6:30 pm- 7:30 pm
Kontak: Erin Harabes, LMHC
Rele: (631) 444 3448-
Imèl: erin.harabes@stonybrookmedicine.edu


Tibebe ak Timoun Memorial Jaden
Rezon ki fè jaden an se ofri yon kote nan lapè ak konsolasyon pou fanmi ki gen lapenn ak kòm yon peye taks bèl nan lavi yo nan timoun yo.
Sit wèb: https://www.stonybrookchildrens.org/specialties-services/supportive-services/childrens-memorial-garden
Rele: (631) 444 9321-


Mwen twò piti pou sa
Sipò elèv / rasanble pou jèn adilt k ap viv ak kansè
Satisfè: Anpil
Tan: Anpil
Mete: Pidevan pidevan / varye
Rele: (631) 444 4000-


Lesemi / Lymphoma Gwoup Sipò
Edikasyon ak sipò pou pasyan ki gen kansè san
Rankontre: 3rd Madi nan mwa a
Tan: 6-7 pm
Mete: sant kansè - dezyèm etaj
Rele: (631) 638 0922-


Little Angel Fon
Yon rezo sipò pou paran yo nan ti bebe Inite Swen Swen Neonatal Inite.
Rele: (631) 736 2512-


Gade bon, santi w pi byen
Yon pwogram gratis ki anseye teknik bote nan fanm ki ap aktivman sibi tretman kansè, ede yo konbat efè segondè ki gen rapò ak aparans nan radyasyon ak chimyoterapi. Ofri nan konjonksyon avèk Sosyete Kansè Ameriken an.
Rankontre: 1st Lendi nan mwa a
Tan: 6 pm
Mete: Kansè Sant Konferans Sal
Rele: (800) 227 2345-


Gwoup sipò kansè poumon
Edikasyon ak sipò pou pasyan ki gen kansè nan poumon.
Rankontre: 3rd Madi nan mwa a
Tan: 7 pm
Mete: Kansè Sant Konferans Sal
Rele: (631) 638 0039-


Mas nan Dimes NICU Family Support Group
Patwone pa reyinyon gwoup reyinyon Dimes nan mwa mas yo enkli yon èdtan anrichisman paran ak pwogram ak aktivite pou frè ak sè.
Rankontre: Inite Swen Swen Stony Brook Inivèsite Lopital (NICU)
Rele: (631) 444 9321-


Sipò Paran / Fanmi pou Timoun ki gen Kansè
Satisfè: 2nd Madi nan mwa a
Tan: 6-7 pm
Mete: Kansè Sant - Zòn Pedyatrik
Rele: (631) 638 0922-


Gwoup sipò maladi Parkinson la
* Reyinyon yo aktyèlman ap fèt nòmalman

Satisfè: 3yèm Jedi nan mwa a
Tan: 2 pm-3pm
Kontak: Sarah Cohen, PT, DPT
Rele (631) 644-6667

Rankontre: Denye Dimanch nan mwa a
Tan: 12 pm-1pm
Kontak: Erin Harabes, LMHC
Rele: (631) 444 3448-
Imèl: erin.harabes@stonybrookmedicine.edu


Klas Edikasyon Gwosès
Yon klas yon sèl èdtan nan yon seri 3-pati ki gen ladan enfòmasyon sou bay tete, travay ak livrezon, ak pòs-akouchman / swen tibebe ki fèk fèt. Pa gen frè, enskripsyon yo mande yo. Gen ladan yon toune nan travay ak zòn livrezon.
Satisfè: 1ye twa mèkredi nan mwa a nan 7-9 pm; Epitou, 4yèm Samdi nan mwa a nan 9 am-1 pm
Mete: Stony Brook University Hospital Lobby, pa pyano a Grand
Rele: (631) 444 4000-


Prenatal bay tete klas la
Aprann ki sa ou bezwen konnen sou bay tete ede ou ak tibebe w la ale nan yon kòmanse bon epi evite pwoblèm komen. Klas la gratis epi li mande pou enskripsyon anvan. 
Mete: Stony Brook University Hospital
Rele: (631) 444-2201


Pwostat Kansè Gwoup Sipò
Edikasyon ak sipò pou pasyan ki gen kansè pwostat.
Satisfè: MWEN MWEN nan mwa a
Tan: 7 pm
Mete: 33 Rechèch Way, E. Setauket
Rele: (631) 444 4343-


Kite fimen
Pwogram yo te ofri nan Quitline Smokers Fimen Eta New York.
Rele: (866) 697 8487-


Fòs pou lavi
Egzèsis klas pou pasyan yo ak anplwaye yo.
Rankontre: Madi
Tan: 6: 30-7: 30 pm
Mete: Surg Onc Waiting Room
Rele: (631) 444-4000 pou anrejistre


Gwoup Sipò pou Konjesyon Serebral
De reyinyon vityèl chak mwa yo ofri. Resevwa ankourajman, fidbak ak enspirasyon. Jwenn konesans. Aprann sou pwogram itil ak resous yo. 
Konjesyon Serebral Gwoup Sipò
Rankontre: Dezyèm Madi chak mwa
Tan: 7 a 8 pm
Mete: Virtual atravè Microsoft Ekip ®
Rele: (631) 638-2638 (pou enfòmasyon sou kòman yo rantre nan reyinyon vityèl nou an)

Gwoup Sipò Konjesyon Serebral
Satisfè kritè kalifikasyon: Denye Madi nan chak mwa
Tan: 7 a 8 pm
Mete: Virtual atravè Microsoft Ekip ®
Rele: (631) 638-2638 (pou enfòmasyon sou kòman yo rantre nan reyinyon vityèl nou an)


Tiwoyid Kansè Gwoup Sipò
Sipò ak edikasyon pou pasyan ki gen kansè tiwoyid.
Rankontre: 4th Jedi nan mwa a
Tan: 6: 30 pm
Mete: Kansè Sant 
Rele: (631) 444 3442-


Upper GI kansè gwoup sipò
Edikasyon ak sipò pou pasyan ki gen kansè GI anwo yo
Rankontre: 2nd Mèkredi nan mwa a
Tan: 7 pm
Mete: Kansè Sant Konferans Sal
Rele: (631) 638 7783-


Yoga pou lavi
Satisfè: lendi
Tan: 6-7: 15 pm
Mete: Surg Onc Waiting Room
Rele: (516) 381-0130 oswa imel puerta99@optonline.net

Dènye Mizajou
08/03/2022