Peye pou Swen Doktè

Li enpòtan pou ou konnen sèvis doktè ou resevwa pandan ou nan lopital la pa enkli nan chaj lopital la. Doktè ki bay sèvis nan lopital la ka endepandan doktè volontè. Doktè bòdwo pou sèvis yo separeman e yo ka oswa yo pa ka patisipe nan plan sante yo menm jan ak lopital la. Ou ta dwe tcheke avèk doktè a fè aranjman pou sèvis lopital ou yo pou detèmine ki plan ke doktè a patisipe nan.

Si doktè a ap travay nan Stony Brook University Hospital, ou ka jwenn enfòmasyon sou patisipasyon plan doktè pa klike isit la. Si doktè ou pa patisipe nan plan espesifik ou, ou ka vle chwazi yon doktè diferan ki fè sa.