Peye pou espesyalite oswa lòt sèvis

Stony Brook University Hospital tou gen kontra avèk yon kantite gwoup doktè, tankou anestezi, radiolog ak patolojis, pou yo ka bay sèvis nan lopital la. Enfòmasyon kontak pou gwoup doktè sa yo disponib nan klike isit la. Ou ta dwe kontakte gwoup sa yo dirèkteman pou chèche konnen ki sante plan yo patisipe nan.

Ou ta dwe tcheke tou avèk doktè a pou fè sèvis lopital ou pou detèmine si sèvis nan nenpòt lòt doktè yo pral nesesè pou swen ou. Doktè ou ka ba ou non, non pratik, adrès postal ak nimewo telefòn nenpòt doktè ki gen sèvis yo ka bezwen. Si ou resevwa swen nan Depatman Ijans, ou pral resevwa yon bòdwo apa pou sèvis doktè yo bay yo.