Terapi bèt kay

imaj

Stony Brook University Hospital kounye a aksepte chen ki sètifye atravè: Pet Partners and Love on a Leash.

Ki pi ba a se "Kesyon yo poze souvan pou volontè terapi bèt kay" ki pral ba ou plis enfòmasyon sou pwogram nan. Si w enterese aplike nan pwogram nan, tanpri kontakte Sèvis Volontè anvan kòmanse pwosesis aplikasyon an pou diskite. Ou ka kontakte Sèvis Volontè pa telefòn nan 631-444-2610 oswa pa imel nan volunteerservices@stonybrookmedicine.edu.

Si yo detèmine ke gen yon chanjman ki se mityèlman pratik, yo pral mande w pou ranpli yon Aplikasyon Volontè Senior epi bay yon kopi dosye sante chen ou ak prèv asirans responsablite.

Kesyon yo poze souvan pou volontè terapi bèt kay

Kouman pou mwen vin yon volontè bèt terapi?

Aplikan an terapi bèt kay dwe ranpli tout kondisyon nan pwogram volontè anvan yo kòmanse sèvis volontè yo. Klike la a pou aplikasyon ak enfòmasyon sou pwogram nan. Se sèlman kanin ki sètifye nan Therapy Dogs International, Pet Partners, oswa Love on a Leash ki gen dwa patisipe nan pwogram Pet Therapy nan SBUH. Dosye sante kanin ak prèv asirans responsablite dwe soumèt ak aplikasyon volontè a.

Èske mwen bezwen mete yon inifòm ak / oswa ID badj?

Wi, tout volontè yo oblije nan inifòm (jakèt ak ID badj) lè yo rapòte pou sèvis volontè. 

Inifòm volontè yo disponib pou achte sou volontè premye jou sèvis la. Pri a nan inifòm la se $ 35. Yo pral bay badj idantite ou tou premye jou sèvis ou an epi yo dwe chire toutan pandan y ap nan sèvis kòm volontè.

Èske kanin mwen an bezwen mete yon badj ID oswa inifòm?

Wi, kanin ou a dwe mete badj idantite, bandana, oswa vès ke pwogram terapi pou bèt kay sètifye te bay.

Èske mwen bezwen benyen kanin mwen anvan vizit volontè mwen an? 

Wi, ou dwe benyen kanin ou nan èdtan 48 anvan chak vizit nan lopital epi asire kanin lan gratis nan pis ak tik.

Kouman pou mwen konnen ki depatman mwen ka travay nan?

Volontè aktyèl yo gen dwa sèlman patisipe nan vizit anplwaye yo nan Sal Rezilyans nou an.

Èske kanin mwen bezwen kenbe sou yon lès? 

Wi, kanin yo dwe tach epi anba kontwòl manyèl la nan tout tan.

E si kanin mwen vin malad anvan, pandan oswa apre yon vizit?

Si yon kanin devlope nenpòt siy maladi oswa detrès mantal, yo pral eskli nan pwogram Terapi bèt kay la. Nan evènman an nan yon lanmò bèt kay, yon veterinè dwe detèmine kòz la nan lanmò ak lè kòz la nan lanmò yo detèmine yo dwe enfektye nan lanati, Depatman Swen Epidemyoloji Depatman an nan SBUH yo dwe avize.

Kisa k ap pase si kanin mwen an pipi oswa defekte pandan lopital la? 

Menm lè a, fè konnen sipèvizè inite a. Gaye nan pipi ak / oswa poupou ki soti nan kanin lan trete kòm kontamine epi netwaye kòmsadwa.

Dènye Mizajou
03/21/2023