Jenetik konsèy

Ki sa ki se yon konsèy Jenetik?

Jenetik konsèy se yon evalyasyon pwofesyonèl nan faktè risk yon moun nan konsènan yon istwa fanmi oswa gwosès. Objektif Jenetik konsèy se pa sèlman evalyasyon risk, men tou pou eksplike kòz ak modèl pòsyon nan yon maladi an patikilye; ak disponiblite tès ki gen ladan benefis ak limit. Jenetik konsèy enplike entèpretasyon enfòmasyon konplèks medikal anplis sipò emosyonèl yon moun oswa yon fanmi.

Ki sa ki se yon konseye jenetik?

 Tout konseye Jenetik nan Stony Brook gen yon minimòm de yon metriz nan Jenetik konsèy. Sa a enplike nan fòmasyon vaste nan tou de jenetik imen ak sikoloji. Tout konseye jenetik nan Stony Brook swa tablo sètifye oswa Komisyon Konsèy ki kalifye pa swa Komisyon Konsèy Ameriken nan Jenetik Medikal oswa Komisyon Konsèy Ameriken an nan Konsèy Jenetik.

Resous Lyen

Anyè sou Gwoup Sipò Online

Definisyon jenetik

March of Dimes

Sosyete Nasyonal pou konseye jenetik

Biwo Maladi Radyo

Stony Brook Long Island Children's Hospital - Jenetik

 

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele (631) 444-4000.