SUZETTE SMOOKLER

Suzette Smookler, Direktè nan Nitrisyon nan klinik ak Edikasyon nan SBUH, sèvi nan yon wòl enpòtan anpil ki ka pa toujou popilè men se sètènman yon sèvis enpòtan pou kominote nou an: li te yon sendik sou tablo a nan Long Island Power Authority (LIPA) depi 2006.

Suzette te rappointed ane pase a pa tablo a, kounye a konsidere kòm refòme tablo a LIPA. Li te konnen li ta rappointed lè li te prezante ak yon plak ki gen ladan ane a li te kòmanse ak fen ane a te vid.

"Sa a se yon efò totalman volontè kote mwen te travay trè difisil sou non payeurs yo pousantaj sou Long Island ak yon angajman nan enèji renouvlab," li te di. "Mwen te patisipe nan anpil komite pou LIPA epi kounye a sèvi nan komite gouvènans lan. Nan fwa sa a te trè difisil, tankou Siklòn Sandy oswa lè pousantaj monte, men mwen kontinye santi mwen fè yon kontribisyon pou Long Island. "

Kòm yon sendik LIPA, Suzette gen yon responsabilite fiduciary pou revize tout kontra yo epi monitè pèfòmans PSEG a. Konsantre prensipal li se yon defansè pou pousantaj peyab, tankou defans pou gaz renouvlab, tankou van ak solè, ak pi bon preparasyon pou dezas.