Ponpye / Paramedic Kevin O'Hara nan Depatman Jesyon Ijans Stony Brook te resevwa prestijye Konte Nassau ak prim EMS lidèchip EMS.

Yon manm nan Depatman Ponpye Merrick North (NMFD), Kevin te chwazi nan Komite Prim EMS New York nan kandida rejyonal yo toupatou nan eta a. Li te yon ponpye / paramedik volontè nan Konte Nassau sou ane 40. Nan Stony Brook, li sèvi kòm Assistant Regional Coordinator Resource Center, itilize ladrès jesyon ijans li nan asire lopital la byen prepare pou okipe tout ijans ijans ak sitiyasyon katastwofik.

Kevin te sèvi yon wòl dirijan nan devlopman EMS nan Depatman Ponpye Merrick North ak nan Konte Nassau. Li se yon enstriktè EMS leta ki sètifye ak pwofesè enstriktè rejyonal e li te enstrimantal nan devlope / kenbe pwogram EMS depatman an. Kòm Chèf Adjwen pou Nassau Konte EMS Akademi an, li bay sipèvizyon, lidèchip ak konsèy pou enstriktè NYS debaz yo ak avanse ki fòme tout dife ak ajans EMS yo.

Depi 2006, Kevin ki te enstriktè a plon pou Robbie Levine Fondasyon an. Fondasyon an te kreye pa paran yo nan Robbie Levine, yon rezidan nèf ane-fin vye granmoun Merrick, ki te mouri nan yon arestasyon kadyak pandan y ap jwe ti lig. Kevin aksepte defi fondasyon an ak sipoze responsablite pou fè fòmasyon CPR, pèmèt paran Robbie etabli yon fondasyon nasyonal rekonèt ki vize pou edike piblik la sou pwosedi arestasyon kadyak.

Kevin te sèvi kòm kowòdonatè fòmasyon plon, volontè volontè tan li pou fòme yon patenarya ant fondasyon an ak Depatman Ponpye Merrick North. Pandan sèt ane ki sot pase yo, li te pèsonèlman antrene plis pase antrenè espò antrenè 2,500 ak rezidan konte / kominote nan CPR ak AED. Moun sa yo ki resevwa fòmasyon yo te dokimante kat lavi sove.

Kevin te antrene tou anpil lekòl nan tout Nassau Konte pou yo sètifye CPR / AED enstriktè yo. Lekòl sa yo kounye a te adopte fòmasyon CPR / AED kòm yon pati nan pwogram sante yo, sa ki pèmèt elèv yo potansyèlman vin moun kap viv nan lavni. Se konsa, atravè inovasyon Kevin a, ladrès jesyon ak angajman, objektif yon fanmi an te pran nan konsèp nan reyalite.

Te angajman dire tout lavi Kevin nan dife a ak kominote EMS te montre li lonjevite, inovasyon ak egzekitif lidèchip ak ladrès jesyon. Kòm yon founisè, lidè ak edikatè li gen yon enpak trè pozitif sou konte nou yo ak kominote yo pre-lopital founisè yo. Li te anseye dè milye teknisyen avanse nan ane 40 ki sot pase yo, sa ki pèmèt anbilans Konte Nassau yo bay nivo avanse swen pou rezidan li yo.

Pandan tout karyè li, Kevin te toujou kenbe wòl lidèchip EMS yo. Li te sèvi kòm yon Komisyonè dife eli pou de distri dife nan Konte Nassau epi li te toujou asire ke ajans li yo te bay ak ekipman EMS eta-of-atizay la e li te bay pi wo nivo swen pou rezidan li yo. Li sèvi nan anpil komite pwofesyonèl EMS, ki gen ladan Fondasyon Sipò pou Asistans Nasyonal pou Asistans Medikal Ameriken nan Asosyasyon an ak Konsèy Rejyonal Jesyon Medikal Rejyonal Nassau.