De lopital liv wòch yo te rele lidè nasyonal nan egalite Sante LGBTQ

Stony Brook University Hospital (SBUH) ak Stony Brook Southampton Hospital (SBSH) yo te nonmen lidè nan LGBTQ Swen Sante Egalite pou 2020 pa Nasyonal LGBTQ Swen Sante Egalite Index (HEI) nan la Fondasyon Dwa Moun (HRC) Foundation.

De lopital yo tou de te resevwa nòt nan tèt nan 100 sou yon sondaj kap anglobe ki pa Peye-diskriminasyon ak fòmasyon anplwaye yo, sèvis pasyan ak sipò, benefis anplwaye ak politik, ak pasyan ak angajman kominote a. SBUH ak SBSH yo chin an tap kòm lidè egalite nan edisyon an 13th nan Endèks Egalite Swen Sante HRC (HEI), lage 31 Out. Yon dosye 765 enstalasyon swen sante patisipe nan sondaj la 2020, ak 495 touche deziyasyon "LGBTQ swen sante lidè egalite".

"Konpliman pou vin yon HEI 2020 Lidè Swen Sante Egalite," Fondasyon an te deklare nan notifye Stony Brook nan reyalizasyon an. "Nou apresye anpil angajman ou nan LGBTQ Swen ki konsantre sou pasyan yo."

Fondasyon Kanpay Dwa Moun se bra edikasyonèl pi gwo òganizasyon dwa sivil Amerik la k ap travay pou reyalize egalite pou moun madivin, masisi, biseksyèl, transganr ak kwayan. HRC prevwa yon mond kote moun LGBTQ yo anbrase kòm manm konplè nan sosyete lakay yo, nan travay yo ak nan chak kominote.

Stony Brook Medsin te kreye yon sit entènèt, www.stonybrookmedicine.edu/LGBTQ, e li te fòme yon komite LGBTQ * pou adrese bezwen kominote LGBTQ * la, ki gen ladan pasyan, fakilte, anplwaye ak trainees Ko-prezide pa Rose Cardin, MSN, RN, Direktè Edikasyon Pasyan pou Stony Brook University Hospital, Allison Elliscu, MD, FAAP, Chèf Divizyon Medsin Adolesan nan Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook University, ak Adam Gonzalez, PhD, Direktè Sante Konpòtman nan Stony Brook Medsin, gwoup la miltidisiplinè gen ladan founisè sante medikal ak konpòtman ak trainees, enfimyè, elèv yo, espesyalis edikasyon, ak reprezantan ki soti nan Resous Imèn, Teknoloji Enfòmasyon ak Administrasyon lopital. Misyon li se revize, adrese ak afime bezwen espesifik ak inik nan moun LGBTQ *, menm jan tou ankouraje swen respè ak kilti sansib nan kominote a LGBTQ *.

Konsèy Lidèchip Divèsite SBSH a, yon komite apeprè 20 administratè, doktè, enfimyè, ak lòt anplwaye, aktivman edike, enfòme, ak bay resous pou kominote a Lopital pi laj sou pwoblèm divèsite pandan y ap chèche opòtinite yo bati yon anviwònman enklizif ak san danje pou tout moun ki travay nan, chèche swen nan , oswa vizite enstalasyon lopital yo. Pou ankouraje yon sans enklizyon ak konpasyon pou tout moun, lopital la te bay anplwaye yo fòmasyon nan pwogram Reponn sou Ekite, Divèsite ak Enklizyon (REDI) ak pwogram edikasyon Greater New York Hospital Association, Kiltirèl ak Alfabetizasyon Sante.

Stony Brook Medsin te kreye yon videyo ki eksplike kijan sistèm swen sante a adrese bezwen yo nan kominote a LGBTQ *, ki gen ladan pasyan, fakilte, anplwaye yo ak k ap fòme. Inisyativ LGBTQ * Stony Brook Medsin lan se yon pati nan Biwo Chèf Divèsite Stony Brook Inivèsite a, ki te dirije pa Judith Brown Clarke, PhD, Vis Prezidan Ekite ak Enklizyon ak Ofisye Chèf Divèsite. SBU bay yon anviwònman akeyan pou yon elèv divès ak popilasyon fakilte, ofri opòtinite san parèy pou fè kontribisyon siyifikatif kòm aktif, patisipe ak akeyi manm nan kominote a lakou lekòl la.

Carol Gomes, MS, FACHE, CPHQ, Ofisye Egzekitif Chèf pou Stony Brook University Hospital di: "Mwen trè fyè e mwen rekonesan pou efò kolektif Komite LGBTQ * ak travay di pou reyalize objektif sa a." Li remèsye espesyalman Natasha Burke, MPA, Administratè CEO, Matthew Tharakan, MD, MBA, FACP, Asosye Ofisye Enfòmasyon Medikal Chèf pou Stony Brook Medsin, ak Chris Ward nan Jesyon Pwojè pou Stony Brook Medsin, pou èd yo nan akonplisman rekonesans an. .

"Nou angaje nan kreye yon anviwònman kote tout moun se akeyi ak valè," te di Robert S. Chaloner, Chèf Ofisye Administratif, Stony Brook Southampton Lopital, ki moun ki se tèt li masisi. "Nou onore pou yo rekonèt efò nou yo e nap kontinye amelyore aksè nan sèvis nou bay kominote LGBTQ la."