Recovery nan Kay

Recovery soti nan operasyon pran tan. Planifye pou jwenn kèk rès. Chirijyen ou a ap prepare ou pou kou a tretman postoperative. Nou fòtman ankouraje ke ou fè aranjman pou gen yon manm fanmi adilt oswa konpayon ede ou pandan peryòd la apre operasyon. (Nou ka mande pou yon adilt ap avèk ou lakay ou.) Nenpòt enstriksyon espesyal ki nesesè pou peryòd rekiperasyon an lakay ou pral transmèt ou pa enfimyè a anvan ou kite Sant Operasyon anbilatwa. Anjeneral, nou pral bay enstriksyon sa yo bay konpayon ou an kòm byen epi yo pral bay enstriksyon ba ou nan fòm ekri. Sa ki anba la yo se gid adisyon nan enstriksyon fòmèl pou tout pasyan:

  • Rele chirijyen ou si ou genyen nenpòt sentòm etranj oswa chanjman inatandi nan kondisyon ou.
  • Pa pran okenn lòt medikaman pase doktè w la preskri.
  • Evite tout bwason ki gen alkòl.
  • Pa kondwi oswa opere machin oswa lou ekipman pou omwen 24 èdtan apre operasyon ou.
  • Evite siyen nenpòt dokiman legal pou omwen 24 èdtan apre operasyon ou.
  • Ou gen dwa pa poukont ou lakay ou pou omwen premye nwit lan apre operasyon ou

Yon enfimyè ap rele pasyan an jou apre / operasyon li pou wè ki jan li / ap fè, pale sou nenpòt enkyetid epi jeneralman eseye jwenn nenpòt ki fidbak nan men l. Nou akeyi nenpòt kòmantè ak espere ke si ou resevwa yon sondaj, ou pral santi yo lib yo ajoute nenpòt sijesyon.