Anplwaye nou

Se sèlman pwofesyonèl, ki kalifye administratif, retrèt ak anplwaye sipò anplwaye Centre lan Operasyon anbilatwa. Anplwaye nou an resevwa fòmasyon nan tout aspè nan swen chirijikal pou timoun piti pou granmoun aje yo. Anplwaye chirijikal la ki gen ladan doktè nan Stony Brook University Medical Center, St Charles Hospital, John T. Mather Memorial Hospital, Lopital St. Catherine, Sant Medsin Lopital Brookhaven Memorial Hospital ak Bon Lopital Samaritèn ak Sant Medikal. Anplwaye enfimyè yo pwofesyonèl swen sante ki gen eksperyans ak swen ki disponib pou ede ou ak fanmi ou atravè pwosesis chirijikal la. Anplwaye a tout antye nan Sant lan Swen Ambulatory pral fè tout efò asire ke eksperyans chiriji ou se yon siksè ak bèl yon sèl. Nou akeyi kòmantè ou. Souple ou lib pou kontakte nou pa telefòn nan 631.444.9400, pa lapòs ou pa imèl. Done ou a ap ede nou nan bay pi bon swen pou kominote a.