Pasyan ki gen bezwen espesyal

Anplwaye nou yo pral soti nan fason li yo akomode pasyan ki gen bezwen espesyal kèlkeswa sa yo ka. Tanpri rele Sant lan an davans nan 631.444.9400 pou enfòme nou pou nou ka fè aranjman ki nesesè yo. Nou pral fè tout sa nou kapab fè jou a nan operasyon pi fasil ak konfòtab pou tout pasyan nou yo. Apèl telefonik ak sijesyon ki ka itil nan respè sa a toujou ankouraje.

Nou reyalize ke timoun yo se espesyal moun ti kras. Tout efò pral fèt pou akomode chak nan bezwen espesyal yo nenpòt lè sa posib. Tanpri kontakte nou byen davans de dat chirijikal la pou ke nou ka prepare pou vizit timoun nan.