Pre-Enskripsyon

Jwenn tout dokiman ou fin ranpli anvan jou ou nan operasyon sètènman fè jou a nan operasyon pi plis jere. Nou fòtman sipòte epi ankouraje ou jwenn dokiman an soti nan wout la anvan maten an nan operasyon ou. Ou pral oblije peye nenpòt ki ko-peman oswa frè dekouvri nan maten an nan operasyon.

Preregistrasyon gen ladan fòm admisyon yo, fòmilè bòdwo yo, kopeman yo ak zafè lajan, epi pètèt pote kèk pati nan istwa medikal ou; egzanp, x-reyon, konsiltasyon elatriye, soti nan lòt founisè swen sante.

Pou konvenyans ou, ou ka telechaje kèk nan sa nesesè fòm.