Kalite / Estanda

Nòmal swen yo bay kad travayè pwofesyonèl swen sante yo pou yo pratike klinikman ak administrativman, epitou pou yo bay swen pasyan an san danje epi konsistan.

Stony Brook Inivèsite Medikal Centre nan konplètman akredite * Anbilatwa Surgery Center bay efikas, bon jan kalite sèvis chiriji nan yon anviwònman pwofesyonèl, zanmitay, epi nou se yon Multispecialty Anbilatwa Surgery Sant devlope anba direktiv yo strik ki nesesè pou sètifika Medicare ak yon Pwogram asirans kalite kontinyèl. Estanda swen ak pratik ki soti nan plizyè òganizasyon pwofesyonèl (Asosyasyon enfimyè chanm operasyon, Sosyete Ameriken nan anestezi ak Asosyasyon Enfimyè perioperatif) yo te itilize pou ede nou nan kreyasyon yon pwosesis pou separe pasyan an chirijikal nan pasyan ekstèn.

* Akredite pa Akreditasyon an Komisyon Konpansasyon nan Òganizasyon Lopital