Esplikasyon

Anbilatwa Surgery Center
1 Edmund D Pellegrino Road
Stony Brook, NY ........................................................................
(631) 444-9400
Pou Faktirasyon Kesyon rele (631) 444-9419

Kòman pou li ale nan Sant Operasyon anbilatwa

Soti nan Lwès la: Pran Long Island Expressway (LIE I 495) Eastbound pou sòti 62 North, Nicolls Road, (Route 97). Apeprè 8 kilomèt desann, apre yo fin travèse sou Route 347, nan yon limyè trafik ou pral wè yon siy sou bò dwat la pou Stony Brook University Medical Center. Nan siy sa a ak antre, vire adwat. Swiv wout la desann nan premye limyè a epi fè yon bò gòch. Ou pral wè yon siy sou bò dwat la, ak yon flèch montre sou bò goch la pou Centre lan Swen Ambulatory. Swiv wout la bò gòch la nan Pasyan Espas pou.

Soti nan Lès la: Pran Long Island Expressway (LIE - I 495) Westbound, pou sòti 62 North, Nicolls Road (Route 97). Apeprè 8 kilomèt desann, apre yo fin travèse sou Route 347, nan yon limyè trafik ou pral wè yon siy sou bò dwat la pou Stony Brook University Medical Center. Nan siy sa a ak antre, vire adwat. Swiv wout la desann nan premye limyè a epi fè yon bò gòch. Ou pral wè yon siy sou bò dwat la, ak yon flèch montre sou bò goch la pou Centre lan Swen Ambulatory. Swiv wout la bò gòch la nan Pasyan Espas pou.

Klike la a pou wè kat

pakin: Fasil aksè pou pasyan yo ak chirurjyen se yon priyorite segondè. Espas pou se abondan ak gratis. Lè ou rive nan Sant Operasyon anbilatwa, rale yon tikè ki soti nan pòtay otomatik la. Lè ou kite Sant Operasyon anbilatwa a gen tikè ou valide nan bilding lan.

 

Kòm yon rapèl, si ou gen operasyon nenpòt kalite, nou mande pou tout pasyan fè aranjman pou yon kay woulib epi yo dwe resevwa pa yon adilt responsab sou kay rive. Ou p ap pèmèt ou kondi, mache oswa pran transpò piblik apre sedasyon oswa anestezi. Tanpri fè aranjman ki apwopriye yo.