Pre-Operasyon Tour

Sant Operasyon anbilatwa ap ofri vizit enfòmèl pre-positif pou timoun ki gen laj ant ane 2 - 18. Nou ankouraje fanmi an pou patisipe nan vwayaj la. Tours sa yo se youn nan zouti ki pi bon pou prepare inite fanmi an pou operasyon k ap vini an. Objektif nou se prezante timoun lan nan yon fason ki pa menase nan etablisman nou yo ak pèsonèl yo. Ekip nou an ap eseye montre timoun lan pi fò bagay li pral wè nan jou operasyon an. Timoun yo ap ankouraje yo wè ak manyen ekipman an siveyans ak mask anestezi. Nou pral reponn nenpòt kesyon ou menm oswa pitit ou ka genyen. Nou pral eseye fè sa a yon vizit rapid, zanmitay. Nou ankouraje w pou w itilize pwogram bèl bagay sa a. Touring Sant lan pral trè itil nan prepare pitit ou a.
Nou te jwenn ke Tours sa yo gen plis siksè si yo enfòmèl, cho, ak kout. Chak tantativ pral fèt pou minimize rete tann ou ak dire vizit ou. Pifò timoun yo pral gen plezi ak ap gade pou pi devan pou retounen.

Tours yo pral ofri pitit ou anvan operasyon an. Tanpri rele 631.444.9400 pou pran yon randevou pou vizite Sant nou an.

Yon lòt zouti itil pou ede prepare pitit ou se nou Pre-chiriji koloran liv.