Nan Sant Operasyon an

Soti nan moman sa a ou rive nan Stony Brook University Medical Center Ambulatory Operasyon Centre konfò ou ak swen se enkyetid prensipal nou an. Lè yo rive, tanpri prezante tèt ou bay resepsyonis la. Apre w ale nan nenpòt dokiman ak bòdwo ou pral kòmanse pwosedi a admisyon. Pwosedi sa a pral enplike chanje nan rad ki apwopriye a, epi ki gen tansyon ou, tanperati, istwa, elatriye pran. Ou pral asiyen yon ti chanm kote oumenm ak yon manm fanmi ka chita alèz pandan w ap tann operasyon an. (Tanpri limite envite ou nan youn si sa posib.) Nan sal sa a ou pral vizite pa yon anestezi ki pral tcheke istwa ou ak travay laboratwa. Anestezi a pral ofri chwa yo nan anestezi, reponn nenpòt kesyon ou ka genyen ak fè tou sa li oswa li ka fè vizit ou an sekirite ak konfòtab. Ou ka Lè sa a, rete tann yon ti tan ankò nan sal sa a jiskaske li se tan ale nan chanm nan opere. Pifò nan pasyan nou yo pral mache tèt yo sécurité nan chanm nan opere. Anjeneral, yo pral kòmanse nan venn yon fwa andedan sal operasyon an. Klèman pral gen kèk eksepsyon nan estanda sa a.

 

(Y ap okipe timoun yo yon fason diferan. Tanpri gade seksyon Pitit Ou a.)