Nouvo Stony Brook Inivèsite Sant Medikal Ambulatory Operasyon Sant - ranpli ak uit chanm opere ak ekipman an dènye ak monitè - gen kapasite pou fè prèske nenpòt pwosedi ki apwopriye pou operasyon pou pasyan ekstèn. Anplwaye a fòme nan tout aspè nan swen chirijikal pou tout moun - soti nan timoun piti bay granmoun aje yo.

Moun sa yo ki pasyan ki ka mande pou yon admisyon lopital oswa petèt mande pou yon transfizyon san yo pral pi byen sèvi nan inite anbilans lopital la. Pa gen okenn limit sou dire a nan operasyon an oswa konpleksite nan operasyon an ki fèt nan Sant lan, bay ke entansyon an se pou pasyan an ale lakay ou nan menm jou a kòm operasyon an. Nou pral fè operasyon sou timoun ki plen tèm ki soti nan sis mwa ki gen laj. Sant lan aktivman ofri chirijyen ki kalifye nan espesyalite nan nen zòrèy ak operasyon gòj, jinekoloji, operasyon an plastik, podiatry, operasyon jeneral, operasyon pedyatrik, operasyon oral ak dantè, operasyon òtopedik, oftalmoloji, jesyon doulè ak operasyon urolojik.