Lis anvan ou kite kay ou

tcheke bwat Mete konfòtab, ki lach rad ki apwopriye
tcheke bwat Kite tout bijou ak valè nan kay la
tcheke bwat Pote ka pou linèt, kontak ak doulè
tcheke bwat Pote kat idantite asirans, lisans chofè, ranpli fòm bòdwo, kopeman
tcheke imaj bwat Pote tout medikaman
tcheke imaj bwat Asire ou ke ou gen yon kay woulib ak yon moun ki pran swen ou lakay ou
tcheke imaj bwat Yon boutèy pi renmen oswa "sippy" tas pou pitit ou a
tcheke imaj bwat Retire Body Piercings