Enfòmasyon sou Faktirasyon

Tanpri dwe konnen ke pral gen anpil bòdwo separe ke ou pral resevwa pou operasyon ou.

 

Sant chirijikal la
Le pli vit ke ou pwograme pou operasyon nou pral kontakte konpayi asirans ou pou verifikasyon asirans ou. Apre idantifye limit kouvèti asirans nou an, nou ka detèmine responsablite finansyè ou ak peman franchiz / franchiz, si genyen. Y ap avize w sou responsablite finansye sa yo. Pou konvenyans ou, nou aksepte Master Card, Visa, American Express, Discover, chèk pèsonèl ak lajan kach. Aranjman peman yo dwe fèt anvan operasyon ou. Si ou rezoud pwoblèm peman anvan dat operasyon an ka pètèt rezilta nan ranvwa nan operasyon ou an.

Yon frè etablisman sèl ki kouvri pi, men se pa tout depans ki gen rapò ak Sant Operasyon an ap fèt. Okazyonèlman ou ka bòdwo pou sèvis siplemantè. Yon egzanp nan sèvis siplemantè sa yo ta ka yon implant ki mete pa chirijyen ou a, yon medikaman etranj, elatriye.

Kòm yon sèvis pou ou nou pral bòdwo konpayi asirans ou an premye. Sepandan, ou pral responsab pou depans ki konpayi asirans ou an pa kouvri. Pa ezite kontakte anplwaye bòdwo nou yo nan 631.444.9419 avèk kesyon ak enkyetid yo.

Anèstezizist la
Ou pral resevwa yon bòdwo anestezi apa. Sèvis anestezi yo pa enkli nan frè sant chirijikal la. Gwoup Anestezi Inivèsite Inivèsite a kontrakte ak pifò asirans transpòtè ak pousantaj li yo byen aksepte nan zòn nan. Depatman an Faktirasyon Anestezi pral akomode pasyan an pa premye bòdwo konpayi asirans lan. Sepandan, nenpòt ki balans ki pa kouvri pa konpayi asirans lan pral gen yo dwe satisfè pa pasyan an. Gen ka pwosedi sèten kote frè anestezi a pral ranmase davans. Kopeman, dediktib, elatriye ka tou ranmase davans nan operasyon an.

Chirijyen an
Chirijyen a oswa chirurjyen yo ap jenere yon chaj pou sèvis yo. Tanpri kontakte biwo chirijyen ou a pou diskite sou nenpòt ki bòdwo zafè.

Gen lòt ki
Gen pouvwa pou lòt bòdwo ke yon pasyan ka antrene pandan operasyon. Sa yo se sèvis oksilyè ki ka itilize pandan operasyon ou an. Men kèk egzanp sou sa yo se frè patoloji, sèten frè radyoloji ak nenpòt ki aparèy espesyal chirijyen ou ka bay lòd pou ou pou w pran lakay ou.