Sijè Jeneral: Règleman ak Pwosedi

Règleman ak Pwosedi pou sit Operative / Side Marking ak Verifikasyon Stony Brook Medsin Anbilatwa Surgery Center

Règleman:
Pwosedi operatif ak pwogrese yo fèt sou pasyan ki kòrèk la ak sou sit la ki kòrèk / bò pa egzije yon mak prèvopranm / pre-pwosedi ki anbigwite idantifye sit la nan yon kote operasyon / pre-pwosedi. Pwosesis sa a pral yon efò kowòdone ant doktè ki ale nan dosye, rezidan / parèy ki nan sèvis, enfimyè yo ak ekip swen anestezi a (lè sa aplikab). Tout pèsonèl responsab la pral konfime sit ki apwopriye a / kote epi pa janm asime yon lòt moun kòrèkteman fè travay la. Woutin "minè" pwosedi yo pa nan règleman sa a politik.

DIMANSYON: Lopital-Wide

Keywords:
Pwosedi operatif ak pwogrese, Pwosedi routin "minè", Pwosedi anestezi. "Tan soti", "Observer", Lòt Konfimasyon "Tan soti", Medikaman "Tan soti".

FÒM:
Konsantman pou Operasyon oswa Pwosedi ak Anestezi (ORNUMXC2 251 / 12)
Konsantman pou Pwosedi Doulè oswa Anestezi Rejyonal (AS2C011 02 / 07)
Inivèsèl Pwotokòl Sticker (UH13736 / UHC022 P4 / 05)

REFERANS KONSÈY POLICY:
Administratif Manyèl Policy RI: 0014: Konsantman pou Règleman Tretman
Administratif Manyèl Policy RI: 0015: Ajan Swen Sante / Proxy
Règleman Manyèl Administratif RI: 0002: Kominikasyon avèk Pasyan ki gen pwoblèm pou tande
Administratif Manyèl Policy RI: 0013: Sèvis entèprèt
Administratif Manyèl Policy RI: 0035: Règleman Idantifikasyon Pasyan
Administratif Manyèl Policy MM: 0066 Jesyon nan Medikaman pou jaden an esteril
Avètisman sou Avètisman sou Avètisman sou Avètisman / Operasyonèl

DEFINISYON:
Pwosedi operatif ak pwogrese: Pwosedi ki ekspoze pasyan yo plis pase minimòm risk, tankou pwosedi ki fèt nan anviwònman ki diferan de chanm opere tankou inite pwosedi espesyal, inite endoskopi oswa swit entèwvyontè radyoloji. Pwosedi ki enplike twou oswa ensizyon nan po a, oswa insertion nan yon enstriman oswa materyèl etranje nan kò a, ki gen ladan, men se pa sa sèlman, aspirasyon pèspektiv, biopsi, kadyak ak vaskilè katherizasyon, ak andoskopi yo nan dimansyon sa a definisyon.

Anestezi Pwosedi: Pwosedi yo fè swa anvan yon pwosedi chirijikal (tankou blòk rejyonal nè-brachial plexus) oswa endepandamman (tankou blòk aspè nan epinyè).

Woutin "Minè" Pwosedi: Venipuncture, periferik plasman liy venn, ensèsyon nan tib gastric nan nen, oswa Foley katouch enpozisyon.

"Tan soti": Tout travay yo ta dwe sispann pandan yon peryòd tan lè tout manm nan ekip operasyon / pwosedi a, lè l sèvi avèk kominikasyon aktif, konfime pasyan kòrèk, pwosedi kòrèk, sit kòrèk ak bò, medikaman sou jaden an esteril ak disponiblite tout bagay antisipe pou pwosedi yo kòmanse .

Lòt Konfimasyon "Tan soti": Tout travay se sispann lè yon nouvo chirijyen rive ak sipoze prensipal responsablite pou ka a, oswa si sit la pasyan / operative re-anvlope. Non pasyan an ak sit ki kòrèk la ak bò nan pwosedi a se yo dwe verifye anvan pwosedi yo.

Medikaman "Tan soti": Anvan yo kòmanse nan ka a, ekip chirijikal / pwosedi a dwe verifye tout medikaman sou jaden an esteril. Sa a ap gen ladan non dwòg la, fòs ak dòz maksimòm yo kalkile pou tout injectables sou depoze a, osi byen ke yon diskisyon ki gen rapò ak nenpòt ki prekosyon oswa kontr pou administrasyon an. Pou pasyan pedyatrik, TOUT dòz yo pral pwa ki baze ak kalkile nan mg / kg. Nenpòt medikaman ki te pote nan jaden esteril la apre yo fin kòmanse nan ka a / pwosedi yo pral mande pou yon ki vin apre "Time Out".

Obsèvatè: Yon enfimyè ki anrejistre, ki gen lisans endepandan pratik, PA, rezidan oswa yon asistan doktè ka fè nan wòl yon "obsèvatè" kòm dezyèm pati konfimatwa a nan "Time Out".

Egzanpsyon:

 1. Sèl ògàn selibatè, ki pa enplike lateralite (egzanp, hysterectomy, appendectomy).
 2. Blòk epinyè pou jesyon doulè oswa epidural pa mande pou yon makè intra-operasyon si yo itilize fliyoskopi. Sepandan, li mande po make.
 3. Ka entèvansyon pou kote sitasyon katetè / enstriman an pa prefere (pa egzanp, kadyak kadyater).
 4. Ka dantè, kote nimewo dan an operasyonèl oswa non (yo) ka endike sou dokiman oswa dan an operasyon (dan) ki gen ladan lateralite ka make sou radyografi yo dantè oswa dyagram dantè.
 5. Endoskopik oswa lòt pwosedi ki fèt atravè yon orifis Midline.
 6. Sitiyasyon nan ki patoloji prensipal la li se klèman vizib (sèl lazeration).
 7. Lè patoloji operasyonèl la te idantifye pa imèl tan reyèl nan peryòd imedyat Pre-Operative tankou pou frameless taktik pwosedi neurosurgical chirijyen oswa kalkil mikwo nan yon byopsi tete.
 8. Lavi menase lavi lè nenpòt ki reta nan inisye operasyon an ta konpwomèt sekirite oswa rezilta nan pasyan an (eg rupture aneurism aortik).
 9. Lè mouvman yon pasyan yo kreye yon regilye yo ta konpwomèt sekirite oswa rezilta pwosedi a (egzanp mouvman yon pasyan ki gen yon ka zo kase kolòn vètebral ki pa estab.)

REMAK: Yon pratik ki PA egzante nan egzijans sit-regilye lè li nan prezans kontinyèl avèk pasyan an (depi lè yo pran desizyon pou fè pwosedi a atravè konduit pwosedi a). Egzijans pou "tan soti" aplike tou. Sa a baze sou rapò sou pwosedi mal-sided yo te fè malgre prezans la kontinye nan moun nan fè pwosedi a depi lè desizyon, fini nan pwosedi a.

PWOSEDI:

 1. Pwosedi a chirijikal ak pwogrese ak sit / bò yo pral li tounen ak verifye pandan pwograme nan pwosedi chirijikal oswa pwogrese.
 2. Ranpli enfòmasyon pou orè yo ap gen ladan: NON abrevyasyon, TOUT enfòmasyon sou enplantasyon, enstriksyon espesyal, ak sit nan rekòt.
 3. Kòrèk sit ak bò yo pral dokimante nan Istwa ak Fizik.
 4. Kòrèk sit ak bò yo pral idantifye sou konsantman enfòme, pa gen okenn abrevyasyon.
 5. Imaj enpòtan yo pral jwenn aksè atravè Sistèm Odinatè Pasyan an (PACS), pa chirijyen an, oswa evalye pou etikèt apwopriye pa chirijyen si mennen nan lopital pa pasyan an soti nan yon lòt etablisman. Lè sa aplikab, chirijyen ap montre foto, sèlman avèk idantifyan pasyan kòrèk.
 6. Patenoloji enpòtan ak rapò dyagnostik lè sa aplikab, ede nan konfimasyon nan pasyan kòrèk, kòrèk sit ak kòrèk bò.
 7. Lè sa posib, aktif patisipasyon pasyan / fanmi ak vèbal verifikasyon ak pasyan / fanmi nan tout pwen nan transfè nan swen.
 1. Verifikasyon nan sit / bò
  Nan jou a nan pwosedi chirijikal / pwogrese:
  1. RN Pre-operasyon an, enfimyè a sikile, anèstezist la ale (lè sa aplikab) ak doktè a ale nan dosye pral endepandamman konfime vèbalman, ak patisipasyon pasyan an (lè sa posib); idantite pasyan an (lè l sèvi avèk non ak dat nesans: al gade nan politik administratif: Idantifikasyon Pasyan), pwosedi ki kòrèk la, ak sit ki kòrèk la / bò. Chak pral konfime ke konsantman an, H & P, egzamen radyolojik, ak orè chirijikal oswa pwosedi yo nan akò avèk verifikasyon sa a. Anèstezyològ la (lè sa aplikab) ap konfime ke li / li te idantifye idantite pasyan an, kòrèk sit operasyon / bò epi yo pral Lè sa a, siyen sit la chirijikal / seksyon verifikasyon bò nan fòm nan konsantman. Kòm yon twazyèm ak final verifikasyon, enfimyè a ap konfime ke li idantifye idantite pasyan an ak sit ki kòrèk operasyonèl epi siyen seksyon sit / chirijikal verifikasyon sou fòm konsantman an. Enfimyè a pral sèlman fè sa apre doktè a nan dosye ak anestezi (si li aplikab) te siyen fòm nan verifikasyon sit / bò verifikasyon ak siyati li ak ID #, epi, yo te konfime ke gen yon akò oral nan mitan ekip la operasyon an konsiderasyon pwosedi a operasyon . Enfimyè a pral mete siyati li, ID #, dat ak lè sou fòm verifikasyon an.
  2. Doktè a nan dosye pral konfime konsantman an kòrèk & make ki kòrèk la Operative / pwosedi sit, ak patisipasyon pasyan an (lè sa posib) ak lè l sèvi avèk enpòtan done ki disponib diminye regilye nèf semenn klas erè, ak yon makè pèmanan. Yon mak ap konpoze de, yon minimòm de premye ak dènye inisyal yo nan chirijyen an, vizib nan jaden an nan operasyon. Èske PA make nenpòt sit ki pa-operasyon (yo). Sit marking dwe lesib ak ékivok. Tout kote ki enplike lateralite (tankou sèvo) ak / oswa ògàn pè, estrikti miltip (dwèt, zòtèy, èrni, blesi) oswa miltipliye nivo (kolòn vètebral) dwe make. Yon dezyèm fwa soti dwe fèt lè se DRA a entra-operasyon fè pou konfime nivo a. Lè sit oswa nivo a pa vizib, chirijyen an dwe jwenn yon fim intra-operative D 'pou konfime nivo. Pou operasyon men ak pye, chirijyen an dwe make sifas (yo) nan chif la pou yo opere, anterior, posterior oswa toude. Ou dwe verifye sit ki apwopriye a anvan yo divize yon jete. Ou dwe make po / sit la imedyatman apre yo fin jete / senti. Doktè a nan dosye a pral Lè sa a, siyen seksyon nan sit chiriji / bò verifikasyon nan fòm konsantman an.

   "Nan evènman an nan plizyè pwosedi chirijyen pa chirurjyen diferan, tout sit enpòtan chirijikal yo dwe make anvan premye operasyon an. Chirijyen ki make sit la (yo) dwe prezan pou patisipe nan "tan soti" pou chak pwosedi li make. "
  3. Si gen yon egzanpsyon oswa yon sitiyasyon ki egziste pou anpeche regilye nèf semenn klas la, doktè dosye a ap dokimante yon egzanpsyon ki egziste epi endike sa nan seksyon rezon (seksyon) sou seksyon verifikasyon chirijikal / bò nan fòm konsantman an.
  4. Si yon pasyan manke kapasite pou verifye sit ki kòrèk la / kote tout responsab pèsonèl la dwe verifye sit ki kòrèk la / sit kote ou ap itilize tout dokiman ki disponib, jan sa dekri pi wo a. Pou pasyan ki manke kapasite, diskisyon ak moun ki otorize konsantman an, si prezan, yo pral verifye sit la operasyon / bò.
  5. Si yo te dekouvri yon diferans ant konsantman an, dosye medikal, ak ki make sit operatif, Lè sa a, manm ekip la dekouvri diskite a pral STOP imedyatman, lè l sèvi avèk fraz la "SA A SE YON SÈVIS PATI SAFETI, STOP!" Diferans la DWE Ou dwe rapòte bay doktè ki nan dosye a. Ka a pral STOP jiskaske diferans ki genyen ant konsantman an, dosye medikal, ak sit idantifye pasyan an rezoud.
 2. Nan Zòn OSWA / Pwosedi yo:
  1. Doktè a nan dosye oswa reprezantan li chwazi pou montre fim sa yo ki apwopriye ak ki enpòtan radyolojik pou pwosedi a te planifye (doktè ki nan dokiman ki nan dosye a detèmine ki sa ki apwopriye ak ki enpòtan).
  2. Enfimyè sikile / Enfimyè ki anrejistre (lè sa aplikab) ap verifye sit la make pandan preparasyon po / sit.
  3. Apre yo fin pasyan an anvlope, imedyatman anvan yo kòmanse nenpòt pwosedi operasyon oswa pwogrese ak anvan enstriman an premye yo te pase nan ekip la operasyon, doktè a nan dosye ap kòmanse, ak tout manm ekip (pèsonèl anestezi (lè sa aplikab), doktè nan dosye , sikile enfimyè & fwote) ap patisipe nan yon "tan soti". Pèsonèl anestezi a (lè sa aplikab) oswa Enfimyè ki anrejistre (lè pèsonèl anestezi a pa aplikab) ap li konsantman chirijikal la byen fò pou konfimasyon idantite pasyan an (lè l sèvi avèk 2 idantifyan pasyan, non pasyan ak dat nesans), kòrèk pwosedi, ak kòrèk sit / bò, ki pral dakò sou doktè a ki patisipe nan dosye, pèsonèl anestezi (lè sa aplikab), moun nan fwote, ak enfimyè a sikile. Enfimyè sikile a pral konfime pozisyon kòrèk, disponiblite enplantasyon, revizyon radyolojik (si li aplikab) ak nenpòt ekipman espesyal oswa kondisyon. SÈLMAN lè tout dakò, operasyon ap kòmanse.
   Lè pwosedi a fèt pa youn (1) endividyèl, li oblije angaje yon "obsèvatè" pandan "Time Out" la. Sa a "obsèvatè" dwe gen yon Enfimyè ki anrejistre, ki gen lisans endepandan pwofesyonèl, PA, rezidan oswa doktè asistan.
  4. Lòt Time Konfirmatwa 'ap antreprann lè yon nouvo chirijyen rive epi li asepte responsablite prensipal pou ka a, oswa si sit la pasyan / operative re-anvlope. Yo dwe verifye non pasyan an ak pwosedi a pandan chak "tan soti".
  5. Medikaman "Time Out" ap kòmanse nan kòmansman chak ka. Anvan yo kòmanse nan ka a ekip la chirijikal / pwosedi dwe verifye TOUT medikaman injectable POU PLAZE sou jaden an esteril. Apwopoze medikaman tas ak sereng yo pral make. Sa a ap gen ladan non dwòg la, fòs ak dòz maksimòm nan kalkile, osi byen ke yon diskisyon ki gen rapò ak nenpòt ki prekosyon oswa kontr pou administrasyon an. Pou pasyan pedyatrik tout dòz yo pral pwa ki baze ak kalkile nan mg / kg. Nenpòt medikaman yo mennen nan jaden an esteril apre yo fin kòmanse nan ka a yo pral mande pou yon ki vin apre "tan soti".
  6. Dokimantasyon Verifikasyon nan pwosedi operatif / pwogrese, sit / bò verifikasyon, ak tan soti yo pral dokimante nan Konsantman an pou Pwosedi operatif / anvayisan / Anestezi ak swa Surginet OSWA Dosye, Nòt Procedural, oswa sou la Inivèsèl votè pwotokòl (UH13736/UH2C022 P4/05).
  7. Kontwòl Siveyans ak Rapò Konfòmite yo pral kontwole pa obsèvasyon dirèk pa Manadjè Enfimite nan Inite oswa reprezantan li. Done yo pral ranmase chak mwa epi rapòte atravè Boards Dash Sèvis yo. 100 konfòmite se tann lan nan pèfòmans. Minimòm chirijikal "Time Out" patisipan yo ap gen ladan; Anestezi, chirijikal ale nan (yo), Chirijyen rezidan (yo), Operatè Chanm Teknisyen chirijikal, Operasyon Sal sikile Enfimyè. "Time Out" pou pwosedi pwogrese yo ap gen ladan prezans lan ki ale nan, rezidan oswa lisans endepandan ak enfimyè ki anrejistre. Mwens pase 100 pa pral tolere epi yo pral rapòte nan Direktè yo Chèf / Direktè Asosye nan Enfimyè pou aksyon korektif.

REZIME ESTAT:
Ameriken Academy of Orthopedic Chirijyen (AAOS) Advisory Advisory, "Operasyon sit mal", Oktòb 2003. Nimewo Dokiman: 1015

Asosyasyon enfimyè Peri Operative Enjenyè (AORN), "Deklarasyon Pozisyon sou Operasyon Lokal ki kòrèk" Avril 2005

Komisyon Joint sou Akreditasyon nan òganizasyon Swen Sante (JCAHO) Pwotokòl Inivèsèl pou anpeche Site mal, Pwosedi ki mal, Operasyon moun ki pa kòrèk, 2003

Pwotokòl Pwosedi chirijikal ak pwograme Eta New York pou Sant Lopital, Dyagnostik ak Tretman, Sant Operasyon Anbilatwa, Pratik Endividyèl, Septanm 2006