Jeneral Sijè: Kredansyèl

Sant Operasyon anbilatwa a ouvè a tou de doktè Stony Brook University Hospital kòm byen ke doktè ki soti nan kominote ki antoure yo. Y ap trete aplikasyon an pou randevou nan anplwaye medikal la nan fason ki nòmal nan Biwo Anplwaye Medikal nan Lopital Inivèsite a. Tout randevou anplwaye medikal yo ap rekòmande pou apwobasyon Chèf Sèvis la epi soumèt bay kò gouvène nan Inivèsite Eta New York pou apwobasyon final la. Chèf sèvis la pral bay yon randevou pwofesè ki espesifik pou "Privilèj anbilatwa" nan Sant Operasyon anbilatwa.

Tanpri kontakte Biwo Anplwaye Medikal nou an nan 631.444.2754 pou kòmanse pwosesis sa a.