Konsènan Nou

Anplis sipòte Misyon Stony Brook University Medsin pou bay ekselans nan swen pasyan, edikasyon, rechèch ak sèvis kominotè, atravè angajman nan valè debaz yo nan kalite / ekselans, entegrite / onètete, ak respè, Sant lan Swen Ambulatory dedye a bay siperyè bon kalite chirijikal swen ak enkyetid ak konpasyon. Règleman admisyon nan etablisman an pral tankou amelyore aksè a sèvis pou tout moun ki abite nan kominote a kèlkeswa kondisyon rasyal ak etnik yo, sèks yo, ak kapasite yo peye.

Nan patenarya avèk anplwaye medikal nou an, nou fè efò pou yon rezo kowòdone sèvis swen sante pou kominote nou an. Moun yo bay sèvis nou yo. Yo se pi fò resous nou yo epi nou sipòte kwasans ak devlopman yo.