Maten nan Operasyon

Si ou pa santi w byen nan jou operasyon an, tanpri rele chirijyen ou ak sant la osi bonè posib. Sa a ka ede nan pwosesis desizyon an byen nan avanse nan operasyon an. Ou ka pran yon douch oswa benyen, bwose dan ou, elatriye Tanpri, pa itilize fè-up, espre cheve, klou Polonè oswa twalèt jan sa yo ka afekte siveyans la anestezi ak kache siy klinik soti nan anèstezizist la.

Mete rad ki konfòtab, ki lach ki gen ladann ki enkli ba-talon, soulye konfòtab. Chemiz oswa kòsaj ak bouton desann devan yo anjeneral pi bon. Rad ou ta dwe kapab estoke nan yon sache rad oswa fèmen lòj. Lè ou rive, nou pral ofri ou pijama opere chanm, rad ak pantouf mete pandan vizit ou a.

Tanpri kite tout bijou ak lòt valè nan kay la pou kenbe.

Si ou mete lantiy kontak, linèt oswa dan, tanpri pote ka depo ki apwopriye (yo) pou pwoteksyon yo.

Si ou nòmalman itilize nenpòt ekipman oswa aparèy pou asistans tankou yon Walker oswa beki tanpri pote li avèk ou. Tanpri, pa ezite fè nou konnen davans pou nenpòt bezwen espesyal ou ka jwenn nan machin ou nan Sant lan oswa nenpòt lòt bezwen espesyal ou ka genyen nan Sant lan. (Gade bezwen espesyal seksyon nan sit entènèt sa a.)

Tanpri, pote kat idantite asirans ou a, ranpli fòm done pasyan si sa posib, lisans chofè ou a pou idantifikasyon ak nenpòt lòt dokiman bòdwo ki gen rapò ak. Ou ka avize tou pou pote kèk fòm peman.

Tanpri rive tan (oswa bonè) pou randevou ou. Objektif nou se pou minimize tann tout pasyan an anvan operasyon. Koperasyon ou nan zafè sa a ap ede nou atenn objektif sa a.

Tanpri, pote nenpòt medikaman ke ou pran. Sa a gen ladan medikaman ke ou pran detanzantan tankou medikaman opresyon. Anjeneral nou mande pou ou pran medikaman ki pi nan maten an nan operasyon. Gen kèk medikaman yo pral sispann pou operasyon an, patikilyèman medikaman dyabèt ak dine san. Medikaman yo pral bay pasyan an le pli vit ke manje yo ka tolere apre pwosedi a. Tanpri, pote tout medikaman.