Videos Educational

Ki sa ou bezwen konnen - granmoun
Ki sa ou bezwen konnen (Videyo - angle
Lo Que el Paciente Debe Saber (Videyo - Panyòl
Ki sa ou bezwen konnen pou paran timoun ki gen operasyon
Ki sa ou bezwen konnen (Videyo - angle)
Lo Que Los Padres Deben Saber (Videyo - Panyòl)
Tout bagay sou Blòk nève
Konsènan blok nè (videyo - angle)
Todo lo que necesita saber el Bloqueo Nervioso (Videyo - Panyòl)