Preparasyon Bonè

Anjeneral, chirijyen ou a ap pran randevou operasyon ou ak Sant lan kèk jou oswa semèn davans. Gen plizyè pwosedi ki bezwen pou yo konplete anvan jou operasyon an. Chirijyen a ap bezwen ranpli yon istwa medikal ak egzamen fizik ki di nou sou kondisyon medikal ou yo. Chirijyen a ka fè sa nan moman an ou yo wè nan biwo li oswa chirijyen a ka voye ba ou nan doktè ou entènasyonal oswa prensipal. Yon lòt opsyon se ke chirijyen ou ka voye ba ou nan klinik pre-admisyon nou an. Nan nenpòt ki evènman, chak pasyan dwe gen yon istwa ak egzamen fizik anvan yo operasyon. Gen estanda aksepte nan ki lòt bagay nou ka mande san konte yon istwa debaz ak fizik. Gen kèk pasyan ki ka egzije tès san anvan operasyon an pandan ke lòt moun ka mande pou yon EKG oswa radyografi nan kòf lestomak. Tès sa yo bezwen ranpli davans nan operasyon an pou rezilta yo ka revize anvan jou operasyon an. Yon klinik pre-admisyon loje nan Sant Operasyon anbilatwa; Chirijyen ou ka chwazi voye nou nan klinik nou an, si li apwopriye.

Gen kèk pasyan ka mande yon toune nan etablisman an epi nou pral sètènman akomode moun ki vle vizite anvan jou a nan operasyon. Sa ka patikilyèman itil pou timoun ki pral gen operasyon. Yon vizit rilaks pou yon timoun ak fanmi li byen nan avanse nan operasyon ka itil nan minimize laperèz. Nou vize fè vizit preoperativ sa yo kout ak pratik pou timoun ak fanmi. Nou pral travay di pou akeyi timoun nan epi fè li oswa li konfòtab ak mwens enkyete sou operasyon.

Pandan peryòd sa a, depatman an voye bòdwo ap okipe ap resevwa apwobasyon pou operasyon ou an. Yo ka kontakte ou pou èd nan pwosesis sa a. Anpil pasyan yo pral chwazi antre nan Sant pou pregregasyon an, ki pral gen ladan fòm enskripsyon yo, aranjman bòdwo ak nenpòt lòt papye travay nou pral bezwen. Sa a ede fè jou ou nan operasyon ale pi plis fèt san pwoblèm. Nou fòtman ankouraje yon vizit nan konvenyans ou a ranpli tout dokiman an olye ke kite li nan maten an nan operasyon. Gen yon lyen sou sit entènèt sa a ba ou plis enfòmasyon sou voye bòdwo. Ou ka telechaje tou kèk nan nou an fòm ou ta dwe vle ranpli yo soti nan kay la.

Yon enfimyè ki soti nan Sant nou an ap kontakte ou jou a anvan operasyon pou evalye bezwen ak enkyetid espesifik. Enfimyè a ap bay enstriksyon yo epi reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Si nou pa ka jwenn ou pa telefòn, oswa si ou chwazi pou kontakte nou jou a anvan operasyon, tanpri rele 631.444.9400.