Byenveni nan Sant Sikoloji Ambulatory

Anplis sipòte Misyon Stony Brook University Medsin pou bay ekselans nan swen pasyan, edikasyon, rechèch ak sèvis kominotè, atravè angajman nan valè debaz yo nan kalite / ekselans, entegrite / onètete, ak respè, Sant lan Swen Ambulatory dedye a bay siperyè bon kalite chirijikal swen ak enkyetid ak konpasyon.