Remak: Anpil nan enfòmasyon sa yo ap elaji sou nan "Prepare pou Operasyon"ak nan la "Anestezi Kesyon yo poze souvan" seksyon sou sit entènèt sa a.

Sèvis anestezi nan Sant Operasyon Anbilatwa yo pral founi pa yon divizyon Depatman Anestezi nan Stony Brook University Medical Center. Nou itilize apwòch ekip swen anestezi a ki gen ladan yon anestezi ki gen sètifika tablo ak sètifye anèstezistis ki sètifye ki pral pran swen ou pandan w rete. Yon ansyen rezidan anestezi ka patisipe tou nan swen ou. Nou kwè ke yon apwòch ekip pral bay maksimòm sekirite pasyan.

Espesyal ajan anestetik ak teknik anestezi yo chwazi bay yon rekiperasyon rapid ak pèmèt ou ale lakay ou touswit apre operasyon ou a fini. Genyen kat kalite prensipal nan anestezi:

  1. Jeneral Anestezi - pasyan an pa konsyan e li gen pèt konplè sou sansasyon. Fondamantalman sa a enplike nan pwovoke dòmi nan tout kò ou, ak nan sèvo ou.
  2. Rejyonal Anestezi - se anestezi lokal yo sou fòm piki pa anestezi a bay pèt sansasyon ak pèt nan sansasyon nan yon gwo rejyon nan kò a. Sa a ka gen ladan anestezi epinyè, anestezi epidural, blòk anwo ak pi ba ak blòk rejyonal venn. Ou kapab bay lòt medikaman venn pou fè ou konfòtab ak soufrans. Teknik sa yo souvan ede ak jesyon post doulè operasyon.
  3. Swen kontwole anestezi - pandan sa a ki kalite anestezi swen chirijyen an anjeneral enjekte anestezi lokal nan sit la nan operasyon yo bay pèt sansasyon ak pèt nan sansasyon. Anèstezizòg la Lè sa a, sipleman sa a ak medikaman venn pou fè ou konfòtab ak drowsy. Ou pral kontwole pa anestezi a osi byen ke ou ta dwe ak yon anestezi jeneral.
  4. Lokal Anestezi - se anestezi lokal enjeksyon pa chirijyen ou a bay pèt sansasyon ak pèt sansasyon nan yon ti zòn. Gen pouvwa pa gen okenn manm ekip anestezi avèk ou. Pwosè sa yo ka pafwa fèt nan biwo chirijyen an.

Nou pafwa ofri yon konbinezon de modalite sa yo nan anestezi.

Preview entèvyou
Anestezi ou pral fè entèvyou ou anvan pwosedi a. Sa a anjeneral pran plas nan jou a nan operasyon, men pou rezon espesyal kèk entèvyou yo pral inisye anvan jou a nan operasyon. Anestezi a pral poze kesyon sou istwa medikal ou epi revize nenpòt tès laboratwa ki te fèt. Ou menm ak anestezi ou ansanm ap fòme yon plan anestezi. Ou pral diskite sou chwa anestezi ki gen ladan risk ak benefis yo. Ap plan an anestezi ap pwepare espesyalman pou ou pa pran an kont kondisyon medikal jeneral ou, ki kalite pwosedi chirijikal ak preferans ou yo. Ou pral gen opòtinite pou poze kesyon ak diskite sou nenpòt enkyetid ke ou ka genyen ak anestezi ou.

Nan chanm nan fonksyone
Nan chanm nan fonksyone, anestezi ou se inikman kalifye ak pèsonèlman responsab pou dirije anestezi ou. Anèstezist yo se espesyalis medikal ki asire ou konfò epi pran desizyon medikal enfòme pou pwoteje ou. Estati fizik ou byen kontwole. Fonksyon vital tankou batman kè ak ritm, san presyon, tanperati ak respire yo jere. Yon manm nan ekip la swen anestezi pral avèk ou nan tout pwosedi ou.

Recovery apre operasyon
Ou pral pran nan inite swen nan post-anestezi, ki rele souvan sal rekiperasyon an. Anestezi ou pral dirije siveyans ak medikaman pou asire rekiperasyon ki an sekirite ou. Fonksyon vital ou yo pral byen kontwole pa enfimyè ki resevwa fòmasyon espesyal. Medikaman pou minimize doulè postoperatif, kè plen ak vomisman yo bay jan sa nesesè. Nausea ak vomisman yo gen tandans yo dwe mwens nan yon pwoblèm jodi a paske yo te amelyore ajan anestezi ak teknik byenke li toujou rive byen souvan. Lè ou pare, ou pral ofri yon bagay yo bwè. Yon manm fanmi oswa yon zanmi ka pèmèt yo avèk ou, epi ou pral ede nan leve. Pifò pasyan yo pare ale lakay yo ant 1-4 èdtan apre operasyon. Oral ak ekri enstriksyon yo pral bay. Ou pral resevwa yon nimewo telefòn tou pou rele si ou gen nenpòt enkyetid lè ou rive lakay ou. An jeneral, pou premye èdtan yo 24 apre anestezi ou:

  • Pa bwè alkòl oswa itilize medikaman ki pa preskri
  • Pa kondwi yon machin oswa opere danjere machin
  • Pa fè desizyon enpòtan
  • Ou pa ka rete poukont ou premye jou a

Prepare pou ale lakay ou epi kontinye rekiperasyon ou la. Pasyan yo ka fè eksperyans somnolans oswa efè segondè minè tankou doulè nan misk, gòj fè mal, tèt fè mal ak kè plen. Sa yo nòmalman refize rapidman nan operasyon yo èdtan apre. Pifò pasyan yo pa santi yo jiska aktivite nòmal yo jou kap vini an. Planifye pou pran li fasil pou kèk jou. Jou ki anba la a ou pral kontakte a wè ki jan ou santi ou ak si gen nenpòt pwoblèm.

 

PREPARATIF REVIZE

Prepoze jèn
Chak pasyan yo ta dwe bay enstriksyon l poukont li. Tanpri sonje ke si ou manje oswa bwè lè ou pa te sipoze, ou ta ka anpil ogmante risk ki genyen nan anestezi. Tanpri swiv enstriksyon ou anpil atansyon. Gade seksyon sou anestezi Kesyon yo poze souvan epi prepare pou Operasyon.

Medikaman preoperativ
Gen kèk medikaman yo ta dwe pran ak lòt moun pa ta dwe. Li enpòtan pou diskite sou sa avèk doktè ou yo. Tanpri, pote tout medikaman ou avèk ou nan jou operasyon an.

Vwayaj aranjman
Ou dwe fè aranjman pou yon adilt responsab pou pran kay ou apre operasyon ou. Ou pa yo pral kapab kondwi tèt ou lakay ou. Ou ka pa pou kont li premye èdtan 24 yo.

Anpil pasyan yo se krentif sou anestezi ak operasyon. Si ou byen enfòme, ou pral pi byen prepare ak plis rilaks. Pale ak anestezi ou epi poze kesyon. Anestezi ou se avoka ou ak ki gen eksperyans nan fè operasyon ou ak gerizon kòm san danje epi konfòtab ke posib.