Randevou
Tanpri rele biwo a nan 631-444-4233 pou fè yon randevou. Si ou pa kapab kenbe randevou ou, tanpri rele nou osi lwen davans ke posib pou nou ka itilize tan sa a pou wè yon lòt pasyan ki bezwen swen. Nou fè yon efò sensè pou respekte randevou randevou nou epi apresye pasyans nou si nou an reta akòz ijans oswa operasyon lopital.

Frè & Peman
Nou fè tout efò pou diminye pri swen medikal ou. Se poutèt sa, nou mande aranjman peman pou tout sèvis biwo yo nan moman yo rann yo amwenske aranjman anvan yo te fè. Nou aksepte lajan kach, chèk, MasterCard, Visa, epi dekouvri pou konvenyans ou. Si nou se yon founisè k ap patisipe nan konpayi asirans nou an, nou pral bòdwo yo. Sepandan, peman se responsablite pasyan an. Nou pral ede nan nenpòt fason nou ka ede ou nan manyen reklamasyon yo.

Preskripsyon & renouvèlman
Tanpri mande tout preskripsyon ak otorizasyon pou renouvèlman ant 9: 00am - 5: 00pm, Lendi a Vandredi, lè dosye plen nou yo disponib.

Asirans Enfòmasyon
Anba la a se yon lis Asirans nou aksepte:

AETNA
AMERICHOICE
APA PARTNERS
CIGNA HMO
CIGNA PPO
EMPIRE BLUE CROS HMO
EMPIRE BLUE CROSS LÒT PLAN
EMPIRE BLUE CROSS PPO
EMPIRE BLUE CROSS SENYÈ PLAN
GHI CBP
GHI HMO
GWO WEST SANTE SANTE
SANTE SANTE
HEALTHFIRST
SÈVIS FEDERAL SANTE (TRICARE)
HIP
ISLAND GROUP ADMINISTRASYON
MAGNACARE
MEDICAID
MEDICARE
MULTIPLAN
Pa gen okenn mal
Oksford Libète Plan
SIFOLK SANTE PLAN
UN EMPERIRE PLAN
UN HEALTHCARE
VYTRA (eksepte SMART START)
WORKMANS COMP