Joint Replacement Center

Sant Ranplasman Joint Stony Brook Orthopaedic Associates se yon lidè rejyonal nan operasyon ranplasman anch ak jenou. Nou pral bay ekspètiz medikal ak chirijikal ou merite pandan w ap trete w tankou yon moun. Nou pral pran tan nan biwo a byen eksplike doulè anch ak jenou ou, epi prezante altènativ ke ou ka chwazi nan èd nou. Tout opsyon ki pa chirijikal pou soulaje doulè anch ak jenou yo eksplore ak pasyan an anvan entèvansyon chirijikal. Si ou bezwen operasyon, ou ta dwe rekonfòte ke operasyon ou a pral fèt pa yon chirijyen ranplasman jwenti ki resevwa fòmasyon ki se yon ekspè nan domèn yo.

Sant Ranplasman Konjwen an fèt inikman pou asire ke eksperyans swen pasyan ou a amelyore grasa swen ekspè konpasyon ekip nou an pwofesyonèl sante ki trè espesyalize. Pwogram konplè nou an konsantre sou edikasyon ak preparasyon pre-chiriji, ki gen ladan Amelyore Rekiperasyon Apre Operasyon (ERAS) pwogram. Se objektif nou pou w retounen nan yon vi aktif pi vit posib.

Seminè edikasyon pasyan yo ap fèt nan yon baz regilye pou pasyan k ap chèche plis enfòmasyon sou doulè nan anch oswa jenou yo. Patisipan yo aprann sou tretman yo dènye pou atrit ki gen ladan rejim alimantè, nitrisyon, fè egzèsis, medikaman ak operasyon. Pou plis enfòmasyon sou seminè k ap vini yo, tanpri rele (631) 444-4000.

Sant Ranplasman Joint nan Stony Brook se sant ki pi itilize pou konplèks hip ak operasyon ranplasman jenou. Nou sèvi kòm yon resous pou chirurjyen òtopedik Long Island ki voye nou pou pasyan ki pi difisil oswa revizyon anch ak pasyan ranplasman jenou. Nou refere NON ka chirijikal soti nan lòt medsen. Si li ka fè, nou gen ekspètiz nan fè li.

Doktè

Doktè ekstansyon

Grace Grandville, PA
Jane Herfel
Jane Herfel, PA

Haley Riordan, PA

Biwo Kote
14 Teknoloji Drive, Suite 11
East Setauket, New York 11733
Randevou: (631) 444-4233
Koòdonatè Ranplasman Joint: (631) 444-4477
Faks: (631) 444-8894

Klike la a direksyon kondwi.