Kolòn vètebral ak Scoliosis Sant

Kolòn vètebral ak Scoliosis Sant

Sant kolòn vètebral ak eskolyoz Stony Brook Orthopedic Associates espesyalize nan tretman tout maladi epinyè. Li gen ladan l chirijyen òtopedik ki sètifye nan konsèy administrasyon an, ki resevwa fòmasyon nan kongregasyon an ki trete chirijikal patoloji epinyè adilt ak timoun. Konsantre nan pratik la se reyabilitasyon pasyan ki gen maladi epinyè, pandan y ap kolabore sere ak terapis fizik ak pwofesyonèl jesyon doulè entèvansyon. Objektif tretman an se restorasyon pasyan yo nan yon vi aktif ki pèmèt yo retounen nan travay. Operasyon se yon opsyon ki disponib pou pasyan ki gen patoloji apwopriye ki pa te amelyore kondisyon yo ak jesyon konsèvatif. Nan pifò ka yo, operasyon se yon desizyon ochwa, kalite lavi ke yon pasyan pral pran avèk konsèy yon chirijyen ke yo fè konfyans. Akòz afilyasyon nou ak Stony Brook Medicine, sèl sant swen siperyè rejyon an ak sant chòk Nivo 1, aksè a teknoloji dènye kri disponib fasilman pou pasyan nou yo.

Nan kolòn vètebral la ak Scoliosis Center, nou trete kondisyon komen, ki gen ladan disk herniated, stenoz epinyè ak atrit dejeneratif nan kolòn vètebral la. Zòn espesyal ekspètiz nou an se jesyon chirijikal nan defo nan rèldo: eskolyoz adilt ak pedyatrik, kyphoz, spondylolisthesis ak sendwòm platbak. Yon gwo pati nan pratik la chirijikal se revizyon operasyon pou pseudoarthrosis ak echwe pwosedi anvan yo. Nou gen siksè entegre teknoloji plus nan pratik nou yo. Men sa yo enkli operasyon eskolyoz fizyonless, minimal anvayisan teknik chirijikal, ak mosyon prezèvasyon operasyon, ki gen ladan ranplasman lonb ak nan matris disk. Adopsyon nou an nan pwoteyin zo morfojenik gen dramatikman redwi bezwen an pou souvan douloure grèf rekòlte zo.

Epi, atravè la  Amelyore Rekiperasyon Apre Operasyon (ERAS) pwogram, yon ekip milti-disiplinè (ki gen ladan anestezi, chirijyen, enfimyè pratikan, doktè, asistan, enfimyè, famasyen ak travayè sosyal) ap travay avèk ou pou asire w ke w ap resevwa pi bon swen, tou de anvan ak apre nenpòt pwosedi chirijikal. Objektif final nou an se fè ou tounen nan fòm nòmal ou pi vit posib.

 

Ekip Ekip:
Doktè ekstansyon:

 

 

Dènye Mizajou
08/12/2022