Divizyon Medsin Espò

Medsin Espò

Divizyon Medsin Espò Stony Brook Orthopedic Associates se dedye a swen konplè atlèt tout laj. Se apwòch ekip nou an ki pa-operasyon ak operasyon swen delivre ak atansyon espesyal nan demand yo nan konpetitif atlèt nan tout nivo. Travay men-an-men ak fòmatè atletik, terapis fizik ak lòt founisè medikal alye, objektif byennèt doktè ki resevwa fòmasyon nou an se kenbe ou an sekirite ak efikas nan espò ou ak aktif nan lavi ou. Doktè nou yo se espesyalite ki antrene nan dyagnostik la ak jesyon nan blesi nan zepòl la, koud, jenou, pye ak cheviy lè l sèvi avèk dènye a nan teknik byolojik, artroskopi ak minimal anvayisan.

Doktè nou yo se doktè ekip ofisyèl pou Stony Brook University ak Suffolk County Community College, epi sèvi kòm enstriktè pou etidyan medikal Stony Brook University, Terapi Fizik, Antrenè atletik sètifye, ak pwogram rezidans òtopedik yo. Kòm yon pati nan misyon edikasyon nou an, ekip nou an patisipe aktivman nan medikaman espò kontinyèl ak rechèch ki gen rapò ak atroskopi. Rechèch sot pase yo te pibliye nan pi gwo jounal òtopedik epi prezante nan reyinyon syantifik nasyonal ak entènasyonal yo. Nou òganize tou yon Konferans Medsin Espò anyèl, pou avanse konesans founisè lokal medikaman espò yo.

Vini non wè diferans lan nan Stony Brook Orthopedic Associates, kote tout moun trete tankou yon Pro!

Rakeem Chambers, ATC

Nicole Cuccurullo, ATC

Sterling Escoto, ATC

Robert Hare, ATC

Doktè Ekip Ofisyèl

Rejyon kolèj kominote Suffolk Stony Brook Inivèsèl Seawol
ACL Blesi
Dènye Mizajou
10/17/2022