Pou pasyan yo

Anvan vizit ou

Pou ede nou sèvi ou pi byen, tanpri pote dokiman sa yo ak enfòmasyon sa yo nan tout vizit ou yo:

  • Kat asirans ak fòm peman
  • Lisans chofè / ID
  • Referans ak / oswa otorizasyon davans si li nesesè
  • Yon lis medikaman aktyèl, ki gen ladan dòz, frekans ak nenpòt ki sou medikaman yo vann san preskripsyon
  • Previous rapò operasyon yo
  • Nenpòt anvan imaj - tou de fim (difisil oswa dijital kopi) ak rapò

 

Pou ekonomize tan nan biwo a, tanpri telechaje epi ranpli fòm ki apwopriye a (yo) nan lyen ki anba a.

https://www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/Orthopaedics/Patient_Forms

Sou rive nan biwo a, tanpri tcheke nan ak devan-biwo a. Malerezman, akòz orè okipe doktè a, randevou yo pa disponib ak vizit ijans yo disponib sèlman sou yon baz limite, men sèlman apre yon apèl nan biwo nou an.

Li pral fè yon ti tann apre yo fin tcheke pous Ou pral akonpaye nan premye chanm egzamen an ki disponib. Yo ka mande w chanje nan yon ròb yo nan lòd yo dwe egzamine. Yo ka mande w tou pou yo pran radyografi nan etablisman nou an si yo endike yo.

Tipikman ou pral premye rankontre ak youn nan doktè rezidan oswa asistan doktè nou yo ki pral pran yon istwa ak fè yon egzamen fizik. Sa a pral swiv ak yon vizit ak doktè a ale ki moun ki va pli lwen egzaminen ou. Doktè w la pral diskite sou kondisyon ou yo epi devlope yon plan avèk ou ki gen ladan nenpòt ki lòt syans nesesè, opsyon tretman ki pa ouvri ak espyon.

Tou depan de konpleksite nan pwoblèm ou an, vizit ou ka pran jiska twa èdtan.