Nasyonalman aklame nan misk, zo ak jwenti Swen pou fen a East nan Long Island

Sant pou Sante Musculoskeletal la ouvri kounye a nan East Hampton, Hampton Bays, Mattituck, Riverhead, Shelter Island, Southampton, Wading River, Wainscott ak Westhampton, ak de lokal ouvè kounye a nan Greenport, ki gen ladan la. Sant pou byennèt nan Peconic Landing.

Nou ofri yon seri konplè swen eksepsyonèl, kèlkeswa kote ou ye sou wout ou pou rekiperasyon an, soti nan swen prevantif rive nan dyagnostik ak trete tout blesi ak maladi miskiloskelèt nan granmoun ak timoun. Espesyalite yo enkli Medsin Fanmi/Neuromuskuloskeletal, Operasyon men, Ranplasman jwenti, Òtopedi (Jeneral ak Pedyat), Poddyatri, Fizyatri entèvansyon, rimatoloji ak Medsin Espò. 

Founisè nou yo edike ak fòme nan kèk nan pi bon lekòl medikal nan peyi a e pwogram òtopedik nou an nan Stony Brook University Hospital te rekonèt nasyonalman pa US News & World Report kòm youn nan Top 50 pwogram nan tout peyi a pou 2020. 

Pou pran yon randevou ak yon founisè nan nenpòt nan sant nou an, rele (631) 638-Zo (2663).

East Hampton

Greenport

Greenport (nan Sant pou byennèt nan Peconic Landing)

Hampton Bays

Fanmi Danse ak tach cho pou doulè

Mattituck

Riverhead

Shelter Island

Southampton

Wading River

WAINSCOTT

Westhampton

 

jwè foutbòl ki gen doulè nan jwenti
Sèvis Adjwen pou Swen Kowòdone: Si w ta bezwen nenpòt swen swivi apre yon vizit nan youn nan sant nou yo, nou ofri aksè konplè a dènye modèl Stony Brook Medicine. Sant Imaging Avanse ak terapi fizik oswa biwo reyabilitasyon andedan Stony Brook nan lès lopital Long Island or Stony Brook Southampton Lopital. Rele (631) 638-Zo (2663) pou plis enfòmasyon.