ER la se pa sèlman Opsyon ou.

Orthopaedic Immediate Care Walk-In Hours

Sipòte pa yon Asistan Doktè

Lendi - Jedi 4:00 a 6:30 pm Stony Brook Orthopedic Associates
Vandredi 3:00 a 4:30 pm
 

Please note that we will begin seeing patients on 7/9 at our new location in the Smith Haven Mall. 


4 Smith Haven Mall, Suite 103
Lake Grove, NY 11755
(631) 444-4233

Swen pou menm jou a pou antors, tansyon, ka zo kase minè, perturbasyon ak tout blesi ki gen rapò ak espò, san yon randevou.

Pifò plan asirans aksepte.


Stony Brook Orthopedic Associates, se youn nan pi gwo gwoup òtopedik nan Konte Suffolk. Nou konsantre sou ekselans nan swen klinik ak rechèch pou prevansyon, dyagnostik ak tretman tout blesi ak maladi miskiloskelèt timoun ak granmoun. Nou se resous ki gen eksperyans ak ou fè konfyans pou swen òtopedik klas mondyal, jere tout bagay soti nan pwosedi woutin nan ka ki pi konplèks yo. Pou yon lis konplè tout kote nou yo, klike isit la.

Dènye Mizajou
06/28/2022