Òtopedik chòk

Stony Brook University Hospital se sèl Sant Chòk Nivo 1 Konte Suffolk e Eta New York te deziyen li kòm yon sant chòk rejyonal, ki kapab pran swen pasyan ki pi kritik yo. Komisyon Konsèy sètifye nou an, di Bondye mèsi-ki resevwa fòmasyon traumatolog òtopedik gen konpetans nan trete spectre an plen nan blesi òtopedik twomatik, ki soti nan ka zo kase senp ak blesi ki pi konplèks. Ekspètiz yo gen ladan alonjman manm, tretman nan ka zo kase louvri, tretman nan zo kraze ak jwenti, ak konplèks anch, manm ak basen rekonstriksyon.

 

Ekip Ekip:
Doktè ekstansyon:

 

Kondisyon Trete:
Limit longè defo
Ka zo kase Hip
Kwochè matériel
Kraze zo ak jwenti
Senp ak konplèks ka zo kase
Domaj skelèt

Pwosedi fè:
Kraze swen
Koreksyon nan defòmite longè manm
Rekonstriksyon Limb
Osteotomi
Rekonstriksyon ligaman

Dènye Mizajou
01/25/2023