Amelyore Rekiperasyon Apre Operasyon (ERAS)

Nan Stony Brook University Hospital, Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) se yon apwòch swen konplè ki enkòpore pi bon pratik lè w ap sibi operasyon. Sa vle di itilize enfòmasyon ki pi ajou pou prepare w pou operasyon, amelyore rekiperasyon w epi fè w retounen nan woutin chak jou w pi bonè.

Ekip milti-disiplinè nou an (ki gen ladan anestezi, chirijyen, enfimyè pratikan, doktè, asistan, enfimyè, famasyen ak travayè sosyal) optimize swen pasyan chirijikal yo anvan, pandan ak apre pwosedi w la. An jeneral, chemen ERAS lakòz plis satisfaksyon pasyan yo, pi kout sejou lopital ak mwens readmisyon nan lopital la. 


Kounye a nou gen chemen chirijikal ERAS aktif sa yo nan Stony Brook University Hospital, epi n ap kontinye ajoute plis ankò:  

Ekip devwe nou an la pou ede w. Pou nenpòt kesyon ou ka genyen, vizite nou an Kesyon'w yo paj oswa rele (631) 444-1880.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram ERAS nan Renaissance School of Medicine nan Stony Brook University, vizite nou an Paj Web.

Dènye Mizajou
06/24/2022