Bay pi ba a yo divès kalite fòm ki mande pou fini anvan vizit ou a ak / oswa operasyon. Tanpri telechaje fòm ki apwopriye a dapre doktè w la ak / oswa anplwaye ou pa klike sou non fòm lan. Si ou pa kapab jwenn aksè nan fòm lan, tanpri klike sou icon nan Adobe. Sa a pral pèmèt ou download lojisyèl sa a, bay aksè a fòm yo. Tanpri, pote fòm ou ranpli a (yo) avèk ou nan vizit pwograme ou. Sa a pral ede akselere pwosesis enskripsyon an. Mèsi.

Notifikasyon sou vi prive (HIPAA)

Nouvo Fòm Konsomasyon Pasyan