Klas ansèyman pre-operasyon pou w ale anvan operasyon an

Li rekòmande fòtman ou ale nan yon klas pre-op ansèyman paske li pral benefisye pou rekiperasyon ou. Klas yo kouvri tou de enfòmasyon anch ak jenou pou tout chirijyen ranplasman jwenti yo. Ou ka resevwa yon apèl pou w pran yon klas oswa ou ka rele 631-444-3820. Tout klas yo se jedi swa 10am oswa 6:30pm. Ou pral bezwen bay 1-2 èdtan pou yon klas. Kounye a n ap ofri kou ZOOM epi n ap rekòmanse kèk klas an pèsòn lè nou an sekirite akòz Covid. Si pa gen okenn repons nan nimewo ki anwo a, ou ka kite yon mesaj ak dat preferans ou epi yon moun ap retounen ba ou pou konfime dat ak lè.

    

Pou pasyan ki te enskri pou ranplasman anch oswa operasyon jenou ak Dr Khan, Dr Nicholson oswa Dr Korbin.  

Zoom orè klas la 

Dat:  1ye ak 3èm Jedi (Klas Maten)                            Tan:  10:00 am- 12:00 midi

Dat:  2nd ak 4rd Jedi nan chak mwa (Aswè Klas)    Tan:  6: 30- 8:30 pm                                                              
Dat:  5yèm Jedi (si gen youn) se yon klas Maten:               Tan: 10:00 am - 12:00 midi