1. Edikasyon Videyo: KOUMAN POU JWENN NAN OU MACHIN apre operasyon an ranplasman HIP:

Pasyan: Anvan operasyon ranplasman anch ou a, tanpri klike sou lyen videyo ki anba a pou wè "Kòman ou kapab jwenn nan machin ou apre Operasyon Hip Ranplasman". Tanpri pratike sa a anvan operasyon ou tankou sa a pral fè ou santi ou pi alèz fè sa apre operasyon ou. Mèsi.

VIDEO: Kòman ou kapab jwenn nan machin ou apre Operasyon Hip Ranplasman


2. NPO ou a (pa gen anyen pou bouch ou) Enstriksyon pou lannwit lan anvan operasyon

Kòm yon pati nan enterè nou yo nan pi bon rekiperasyon ou apre operasyon nou te revize règleman yo NPO.

-Apre minwi, ou gen pèmisyon pou bwè likid klè sèlman.

-Likid klè gen ladan dlo, Gatorade, kafe nwa / te, ji klè san yo pa kaka (pòm, rezen blan, elatriye).

-Tanpri bwè 12 ons likid klè 2 èdtan anvan ou kite kay la vini nan lopital la.

-Si w chwazi gen kafe oswa te li dwe plenn ak absoliman okenn lèt oswa krèm.

** Si ou genyen dyabèt, tanpri sèlman bwè likid sik ki pa gen sik ladan **

***Pa gen manje oswa likid ki pa klè (tankou lèt, ji zoranj) apre minwi***


3. ERAS (Enhanced Recovery Apre Operasyon)

Stony Brook University Hospital se yon lidè nan Pwogram Rekiperasyon Amelyore pou rejyon Long Island la. Amelyore Rekiperasyon Apre Operasyon (ERAS) siksè reyalize nan groupman prèv ki baze sou pi bon pratik nan yon chemen swen milti-faz. Chemen sa a adrese tout peryòd perioperatwar a, ki gen ladan anviwònman preoperatwa pou pasyan ekstèn ak egzeyat.

Pwogram ERAS yo nan Stony Brook gen yon Koòdonatè ERAS devwe pou fasilite apwòch ekip milti-disiplinè a. Ekip pasyan-santre nou yo toujou vize amelyore kalite swen pasyan yo.

Depi aplikasyon, pwogram ERAS gen:

 • Amelyore rezilta pasyan an
 • Redwi longè postoperatwar nan rete
 • Redwi opoid preskri
 1. Ki sa ki ERAS ak poukisa nou itilize ERAS wout?

  ERAS kanpe pou Recovery Enhanced apre operasyon. Chemen sa yo se yon patenarya ant ou menm ak ekip heathcare ou pou ede ou refè nan operasyon epi rekòmanse aktivite nòmal ou pi vit ke posib.

  Ansanm n ap travay pou:

  • adrese enkyetid ou yo ak kesyon
  • Diminye risk ou genyen pou ou ka fè konplikasyon pòs-operasyon ki gen ladan noze ak vomisman
  • Kontwole doulè ou
  • Ede w deplase epi mache apre operasyon an
 2. Èske ERAS yon etid rechèch?

  No. ERAS se yon konbinezon pi bon pratik pou swen perioperatwa.

 3. Kisa mwen ta dwe atann anvan operasyon an?

  Nan biwo chirijyen ou a nou pral diskite sou chemen an Recovery Enhanced avèk ou. Ou pral resevwa yon ti liv pasyan. Tanpri pran tan pou li nan ti liv sa a epi ekri nenpòt kesyon. Nou ankouraje w ale nan klas Edikasyon Pasyan nou an jan li pral benefisye pou pasyan ki entène ou rete ak egzeyat.You yon randevou ap fèt pou ou nan Pre-Operative klinik la Sèvis.

  Pandan klas Edikasyon Pasyan an nou pral revize avèk ou enfòmasyon konsènan rete pasyan ki entène ou ak rekiperasyon an.

  Nan vizit Pre-Operative Sèvis ou ou ka fè travay san. Ou pral resevwa tou scrubs espesyal yo lave avèk ak aparèy pou fè egzèsis pou l respire (spirometer ankourajman). Nou pral revize nenpòt lòt enstriksyon prev-operasyon, tankou sa yo manje ak bwè anvan operasyon ou.

 4. Kisa mwen ta dwe atann nan Jou Operasyon an?

  Lè ou rive pou operasyon, yo pral mennen ou nan Zòn Pre-chirijikal. Gen ou pral wè yon egzamine pa yon enfimyè ak manm nan ekip yo chirijikal ak anestezi. Yon liy nan venn (IV) ap kòmanse. Ou pral resevwa likid ak medikaman nan IV ou pandan operasyon an. Si sa apwopriye, ou ka resevwa medikaman anti-enkyetid ak doulè. Chemen ERAS yo sèvi ak analgesi milti-modal (konbinezon de medikaman doulè) kenbe ou konfòtab ak an sekirite.

 5. Ki sa ki analjezi multimodal?

  Kontwòl Doulè san yo pa sou sedasyon ak san sa ki lakòz kè plen ak / oswa vomisman yo eleman enpòtan nan chemen an ERAS. Analjezi miltimodal itilize diferan medikaman ak teknik ki aji nan sit diferan pou kontwole doulè. Sa pèmèt pi ba dòz ak mwens efè segondè yo. Enkli yo se NSAIDs, asetaminofèn, anestezi lokal yo, opiate ak senp, mezi efikas tankou glas.

 6. Ki sa ki se yon blòk nè?

  Gen kèk doulè chirijikal ki pi byen trete ak yon blòk nè. Blòk nè enjekte medikaman angoudi toupre nè espesifik yo diminye doulè pandan ak apre operasyon. Sa a ka itilize ansanm ak anestezi jeneral. Anestezis ou a pral diskite sou pi bon opsyon pou ou.

 7. Kisa mwen ta dwe atann apre operasyon an?

  Aprè operasyon ou, ou pral ale nan Inite Swen Anestezi Postoperatwa (PACU). Isit la ou pral kontwole byen jiskaske li lè pou yo avanse pou yon inite pòs-chirijikal. Yon fwa ou nan inite a pòs-chirijikal, ekip chirijikal ou a ap travay avèk ou fè ou jwenn lakay ou.

  Ou ta dwe atann pou:

  • Rankontre Ekip Swen ou, ki gen ladan:
   • Enfimyè
   • Terapis fizik / Terapis okipasyonèl (ede w deplase san danje epi kòrèkteman)
   • Kowòdonatè Swen / Travay Sosyal (evalye bezwen ou yo lakay ou)
  • Leve ak soti nan kabann le pli vit ke jou operasyon an
  • Manje epi bwè le pli vit nan jou operasyon an
  • Gen doulè ki tolere epi ki pa anpeche w respire alèz epi k ap deplase.
  • Ogmante nivo aktivite ou chak jou 
  • Sipòte nan ekip chirijikal, anestezi ou ak enfimyè pou reyalize objektif sa yo
Dènye Mizajou
10/12/2022